Certificeringer

Som en del af vores HESQ (Health, Environment, Safety & Quality) aktiviteter og forpligtelser til løbende udvikling, har vi hvert andet år i Yara en forbrugerundersøgelse, som vi bruger til at skabe forbedringer. Spørgeskemaerne udsendes og svarene analyseres, for derefter at blive diskuteret og konkluderet på af vores Management Team. Dette hjælper os til at skabe en bedre forståelse for vores kunder og deres behov.

EFMA Product Stewardship/Produkt Management

Yara benytter sig af Product Stewardship principper i alle aktiviteter. Vi har forpligtet os til at leve op til principperne udstedt af European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) i 2003, som er skabt i overensstemmelse med individuelle aktører. Product Stewardship sikrer de rette forhold gennem hele gødningskæden, lige fra produktudvikling til produktion, opbevaring og distribution, samt salg, levering og anvendelse hos landmanden.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

I Yara har vi forpligtet os til at opnå ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 certificering på alle globale produktionsanlæg/fabrikker.

ISO 9001 er en del af ISO 9000 familien, som indbefatter standarder indenfor kvalitetsstyringssystemer, opretholdt af ISO, den internationale organisation for standardiseringer. ISO administreres ved akkrediterings- og certificeringsfolk, som verificerer aktiviteterne gennem audit-besøg på lokationerne.

ISO 14001 blev først fremlagt som en certificeringsstandard i 1996 og specificerer kravene for en organisations miljøstyringssystem. Certificeringen gælder inden for de miljømæssige områder som en virksomhed har kontrol over og som virksomheden forventes at have indflydelse på.

OHSAS 18001 er en internationalt anerkendt certificeringsstandard inden for arbejdsrelateret sundhed og sikkkerhed. Den blev udviklet af en gruppe af førende personer inden for handel, internationale standarder og cerficeringer, til at håndtere et område hvor der i forvejen ikke fandtes nogle internationale certificerede standarder.

REACH

Yara er forpligtet til at overholde kravene fra The European Regulation REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), som blev vedtaget den 1 juni 2007 med målet om at forbedre beskyttelsen af menneskets sundhed og miljø. Udover flere tests af kemikalier, er der også blevet et større behov for deling af information mellem leverandører, kunder, producenter, importører og myndigheder.  a

Er du interesseret i mere information?