Yara Teknologi

Coating af gødningen giver gødningskornene større modstand mod fugt og fysisk påvirkning – fx i forbindelse med håndtering.

Yara har udviklet en effektiv coatning til forskellige gødningstyper med henblik på at:

Reducere fugtoptagelse Reducere tendensen til caking Reducere støvdannelse I tillæg anvendes der ofte et farvepigment til at give et produkt en specifik farve. Coatningsmidler som bruges til at forbedre gødningens kvalitet er harmløse for planter, jord og mennesker.

Anti caking midler

Gødninger og saltprodukter klumper normalt sammen under transport og opbevaring. For at forhindre dette behandles gødninger med forskellige midler som normalt indeholder en overfladeaktiv forbindelse samt et fint neutralt pulver. Den overfladeaktive forbindelse regulerer krystalliseringen, så der ikke dannes stærke broer, mens pulveret reducerer kontaktfladen.

Undgå støvdannelse

Omfanget af støv som frigøres fra gødningsprodukter afhænger af flere fysiske egenskaber som kornstyrke og form, håndteringsmetoder samt hvilken type coatning der er tilføjet.

Undgå cykliske varmepåvirkninger

Under normale forhold er alle ammoniumnitrat gødninger stabile produkter. Hvis de opbevares direkte i solen kan der forekomme temperatursvingninger, hvilket vil få gødningen til at svulme op og føre til en fysisk opløsning.

Opløsningen er større hvis produktet ikke er tilstrækkeligt stabiliseret og/eller har et højt vandindhold.  

Ammoniumnitrat optræder i forskellige stabile krystallinske former og ved skift mellem dem fører det til ændringer i mængde. Overgangen ved 32°C resulterer i ændring af vægtfylden og kan resultere i at produktet smuldrer hvis det opvarmes eller nedkøles mens det overskrider denne temperatur.

AN 33,5 og nogle andre høj-ammoniumnitrat produkter indeholder stabilisatorer som minimerer de cykliske varmepåvirkninger.

Dog kan disse produkter stadig nedbrydes ved lange lagringsperioder hvis forholdene for de cykliske varmepåvirkninger er gunstige.

Hold altid øje med de klimatiske forhold – specielt når produkterne opbevares som løsvare.

Undgå kondens

Luften kan afgive omkring 10-15 gram vand/ m3 pr. nat i et varmt og fugtigt klima. Dette betyder omkring 90 l/dag eller 1.260 liter på to uger på et lille  lager på 1.000 Mt (30x20x10).

Det er vigtigt at lede vandet ud. I nye projekter bruges tagisolering til at reducere temperatursvingninger. Tildæk altid produkterne.