Faresymboler & sikkerhedsforanstaltninger

På alle Yaras gødningsemballager finder du vigtige oplysninger om transport, opbevaring og håndtering. Oplysningerne på produktet er i overenstemmelse med national lovgivning og EU reguleringer, samt transportklassificeringen i overenstemmelse med FN omkring transport af farligt gods (TDG). Den kemiske sammensætning for produktet står på sækken og er i overenstemmelse med hvert lands nationale lovgivning. Hvis du har brug for flere oplysninger kan du kontakte dit nærmeste Yara kontor.

Tabellen herunder viser de farer, som vises ved oplysningerne på sækken omkring vores hovedprodukter.

Som beskrevet i den introducerende tekst er oplysningerne på sækken blevet til på baggrund af CLP reguleringerne og lovgivningen omkring transport af farligt gods (TDG). Den samme information kan findes på vores sikkerhedsdatablade: CLP regulation: Regulation (EC) No. 1272/2008. Lovgivningen har introduceret et system til at klassificere og oplyse omkring kemikalier, baseret på FNs Globally Harmonized System of Classification and Labeling Chemicals (UN GHS).

Det er op til industrien at identificere farligheden ved kemikalier før de sælges på markedet og samtidig at oplyse brugerne ansvarligt derefter. Hvis et produkt er farligt, skal det oplyses på produktet så arbejderne og forbrugerne kender til faren før de begynder at håndtere produktet. (Ref: ECHA website)

Produktets produktionssted er altid beskrevet på sækken. Forsiden af både småsække og storsække indeholder oplysninger om transport (TDG). Bagsiden af både småsække og storsække indeholder normalt både oplysninger om CLP og TDG regulationerne. Vi benytter en samlet beskrivelse når:

  • Produktet ikke er transport klassificeret. I dette tilfælde vil produktet kun indeholde beskrivelse af CLP regulationerne, Og/eller
  • De samlede oplysninger kan være beskrevet på sidemærkaten.

En samlet beskrivelse er defineret som en total beskrivelse, som indeholder alle de elementer som er nødvendige efter både CLP og TDG regulationerne. I de tilfælde hvor faren både er repræsenteret af TDG og CLP piktogrammet, vil CLP piktogrammet ikke være tilstede.

Sidemærkaten på småsækkene indeholder enten samlet beskrivelse eller en CLP beskrivelse (i tilfælde hvor produktet ikke er transport klassificeret). Sidemærkaten behøver ikke at indeholde alle kravene i CLP regulationen.

Batch-kode og lagerrotation (YaraVita produkter)

Alle YaraVita produkter har en sekscifret batch-kode, som giver de nødvendige oplysninger til lagerpersonalet. Koden er printet på produktets ydre ambalage, samt på de individuelle dunke ved flydende produkter.

For at gøre det lettere for forbrugeren, har YaraVitas suspensioner også en beskrivelse printet på det lokale sprog på den ydre del. Denne indholder sidste salgsdato samt udløbsdato.

For at sikre den korrekte information omkring et produkt eller råmateriale brugt i produktionen af gødning, er den bedste måde at anmode om den nyeste version af sikkerhedsdatablade, der er udarbejdet i overenstemmelse med det land hvor gødningen bruges. Det korrekte sikkerhedsdatablad vil indeholde information omkring mulige farer og anbefalinger i forhold til håndtering og opbevaring, uønskede situationer samt afskaffelse af produktet. Et korrekt sikkerhedsdatablad vil også indeholde information omkring transport klassificeringen.

Er du interesseret i mere information?