Fordele ved Yara Big Bag

De storsække Yaras gødninger leveres i, kaldes og Yara Big Bags.

Fordele ved storesække frem for løst bulk

 • Yara Big Bags beskytter gødningen mod fugt og mekanisk belastning.
 • Gødningskvaliteten bibeholdes, mens spild reduceres.
 • Forskellige typer gødning kan opbevares på et lille areal. Dette giver dig mere fleksibilitet, når du skal vælge gødning.
 • Du har altid gødningen klar til hånden på din gård - når du har brug for den.
 • På Yara Big Bags finder du altid vigtige oplysninger om transport, opbevaring og håndtering.

(Indsæt figur med kodeforklaring)

 

Yara Big Bags produceres delvist af genanvendt plast

Hos Yara har vi forpligtet os til at blive klimaneutrale og dermed løbende reducere vores egen klimapåvirkning såvel som det miljømæssige aftryk fra brugen af ​​vores produkter. Det inkluderer at reducere miljøpåvirkningen af ​​vores plastemballagematerialer.

Det gør vi på følgende måder:

 • Reduktion af mængden af ​​ny plastemballage pr. produkt
 • Brug genbrugsplast, hvor det er muligt
 • Sikre, at emballagen er designet, så den kan genbruges

Vi planlægger at udrulle storsække med mindst 30 % genbrugsplast over hele Europa i løbet af 2023. Hvis alle Yaras sække i Europa udskiftes med disse genbrugsplastiksække, vurderes det, at vi ville reducere mængden af ​​ny plast, med omkring 3.000 tons om året og undgå omkring 6.000 tons CO2e.

Ved at minimere brugen af ​​ny plastik og maksimere brugen af ​​genbrugsplast sigter vi mod at reducere vores emballagematerialers CO2-aftryk med 40 % i 2030 sammenlignet med 2021.

Det bæredygtige emballageinitiativ bidrager til vores 2030-mål for bæredygtig udvikling og sigter mod at overholde FN's traktat om plastforurening og EU's plastikafgift sammen med andre lovgivningsmæssige udviklinger.

 

Kvalitet – intet er forandret

Yaras bæredygtige emballage er designet til at reducere ny plast og øge genanvendeligheden. Alle Yara-sække er lavet af materialer af høj kvalitet. Dette garanterer kvaliteten og sikkerheden af sækkene.

Alle vores emballagematerialer er af ensartet høj kvalitet, sikre at bruge og fri for forurenende stoffer.

Vi sikrer, at Yaras bæredygtige emballage følger en meget streng kvalitetskontrolproces.

Yaras bæredygtige emballage opfylder de specifikke behov i alle lokale regler og love.

 

Genbrug af gødningssække

Sækkene skal tømmes ved rystning for at fjerne så meget indhold som muligt. Tomme sække kan bortskaffes som ikke-farligt materiale eller returneres til genbrug. Ved tests viser sække tømt på denne måde kun få spor af rester og er derfor betragtet som ikke-farlige. Der findes nationale retningslinjer som skal følges i forhold til genbrug af emballage. Typiske punkter som skal overvejes:

 • Mimimér mængden af skrald ved at benytte en emballage der passer til omfanget af indholdet. 
 • Genbrug ikke tom emballage (sække) til genfyldning af gødning.
 • Tøm og rens alle flydende emballage beholdere grundigt; Bortskaf skyllevandet på en sikker måde, og gerne ved at bruge det i tanken ved sidste omgang. 
 • Tøm pulver emballage grundigt.
 • Sortér den tomme emballage i forhold til type. (Ved YaraVita 1, 5, og 10 liter dunke, skal låget sorteres fra dunkene).