Reducering af skindsygdomme i kartofler

Skindkvaliteten bliver vigtigere og vigtigere da forbrugerne forventer kartofler med ren og flot overflade, især når der købes pakkede- eller løsekartofler. Kartofler med skindsygdomme som almindelig kartoffelskurv, pulverskurv, skorpeskurv og vadmelskurv er mindre attraktive og må forventes at have en kortere levetid ved opbevaring.

Næringsstoffer og skindsygdomme

En afbalanceret næring vil reducere forekomsten af skindsygdomme og vil forbedre skindkvaliteten. Kalcium styrker knoldens skind og giver bedre modstandskraft mod mange sygdomme. Bor, magnesium og mangan kan reducere graden af kartoffelskurv, zink kan minimere pulverskurv og svovl kan reducere både almindelig skurv og pulverskurv.

Calcium

Calcium styrker kartoflens skind og giver bedre modstandskraft mod mange sygdomme som f.eks. kartoffelskurv, pulverskurv, skorpeskurv og vadmelskurv.

De uafhængige undersøgelser herunder er lavet i England og de viser reduktionen i skindsygdomme, som er forårsaget af forskellige ting, ved efterfølgende behandling med Kalciumnitrat.

Bor

Bor hjælper med at stabilisere calcium i cellevæggene og har også en påvirkning på calciumoptaget. Tilgængelighed af bor er derfor vigtig for at sikre et maksimalt udbytte.

Dette forsøg fra Holland viser hvordan bor påvirker kalcium indholdet i knoldende og viser samtidig hyppigheden af skinsygdomme.

Svovl

Svovl hjælper til at reduceret niveauet af almindelig skurv og pulverskurv. Effekten kan skyldes at jordens reaktionstal reduceres de steder hvor svovl benyttes. Den bedste effekt fåes ved anvende tilgængeligt svovl direkte i jorden ved sætning. Bladgødskning kan dog også reducere infektionerne.

Dette forsøg fra Skotland viser reduceringen af almindelig skurvangreb ved anvendelse af svovl i bladgødskning.

Andet som påvirker skindkvaliteten

  • Undgå valg af marker hvor ugunstige faktorer som sygdomme, dårlige drænmuligheder eller lav vandkapacitet er tilstede.
  • Valg af sættekartofler af høj kvalitet med mindre risiko for sygdom.
  • Desinfektion af lager for at undgå at tidligere sygdomme.
  • Vanding for at undgå eller minimere risikoen for sygdomme som almindelig skurv
  • Optag under de rette forhold så fysiske skader og sygdomsinfektioner undgåes.
  • Undgå kalkning lige efter sætning da dette kan fremme almindelig skurv.