Reducering af bladsygdomme i kartofler

Tørstof er vigtigt både for friske markeder, men også i viderefremstilling. Knolde med et tørstofindhold på omkring 18-20% plejer at være mere modtagelig overfor stødpletter og falder mere fra hinanden ved kogning. Til benyttelse som fabrikskartofler er det vigtigt med et højt tørstofindhold, omkring 20-25%, for at give en flot stegefarve.

Næringsstoffers påvirkning af bladsygdomme

Kvælstof er et afgørende næringsstof for bladmassens vækst, men overdreven brug i de senere stadier kan i temperede klimaer føre til overdreven bladvækst, som er skyld i langsom modning, der giver risiko for kartoffelskimmel.

Andet som påvirker bladsygdomme

  • Sikre at sprøjtningen af kartoffelskimmel er effektiv.
  • Planlægge vanding for at maksimere kartoflens potentiale.