Reducering af rådangreb i kartofler

Katofler kan rammes af forskellige slags råd, som især ses ved varmt vejr. Nogle af de mest normale er sortbenssyge og kartoffelblødråd, som får knoldene til at rådne.

En afbalanceret næringsstoforsyning inden optagning vil have en effekt på knoldene ved lagring. Især calcium og bor kan have positive effekter på mængden af rådangreb.


Næringsstoffers påvirkning på rådangreb


Calcium

Forsøg viser at en styrkning af knoldenes cellevægge ved hjælp af calcium vil hjælpe med at begrænse omfanget af rådangreb ved lagring.

Dette forsøg viser sammenhængen mellem tilgængeligheden af calcium, calcium indholdet i skrælden og vægttab grundet rådangreb.

Høje niveauer af calcium i knoldene hjælper også med at reducere risikoen for stødpletter ved optagning og den efterfølgende transport. Sorterne varierer med hensyn til calciumoptagelse, men de har alle det til fælles at man ved at benytte calciumnitrat i stedet for ammoniumnitrat maksimerer optaget.

Bor

Sammen med kalium, calcium og magnesium er bor et vigtigt element I cellevæggene. Bor fungerer som et bindemiddel mellem pektinerne og hjælper med sammenhængskraften i cellevævet. Derfor har bor en effekt på knoldenes lagerevne. Bor har også en indflydelse på calcium optaget og tilgængeligheden af bor er derfor vigtig for at sikre en afbalanceret næring.

Dette forsøg viser hvordan bor påvirker calciumindholdet i knoldene og dermed også har en påvirkning på kartoffelskimmel infektioner.

Andet som reducerer rådangreb

  • Tage kartoflerne tidligt op og dermed minimere sene sygdomme i knoldene.
  • Være forsigtige ved optagning og sortering så fysiske skader og stødpletter undgåes.
  • Desinfektion af lager for at undgå smitte fra tidligere sygdomme.
  • Optag under de rette forhold så fysiske skader og sygdomsinfektioner undgåes.
  • Benyttelse af beskyttende fungicides (svampemidler) for at reducere opbygning af knoldsygdomme
  • Kontrol af temperatur og fugtighed i lageret