Hvedes vækst og udvikling

Hvede gennemgår tre særskilte faser når den udvikler sig fra såning til høst. Disse kan beskrives som:

Fremspiring og buskning

Etableringsfasen starter fra såningen og fortsætter til stænglen begynder at forlænges. I denne periode dannes grundlaget for sideskud og plantens primære rødder samt bladmasse. De vigtige dele som giver udbyttet (antallet af aks og kerner og planter pr kvadratmeter) bestemmes i slutningen af denne periode. Vækstens fart vil afhænge af omgivelserne og kolde dage vil resultere i langsom vækst. For vårhvede vil denne periode gå hurtigere, da dagene er lysere og temperaturene stigende.

Strækning

Strækningsfasen starter fra det første bladfæste er synligt til blomstring. Dette er en kritisk vækstperiode da udbyttegivende blade, de dybe rødder, frugtbarheden og reserver i stængelen udvikler sig. Bladmassen vil være fuldent og klar til at opfange 95% af den fotosyntetiske aktive stråling (PAR). Væksten sker meget hurtig i denne periode, hvilket stiller krav til det daglige næringsstof behov. Fasen kaldes også den store vækstperiode på engelsk ”The Grand Growth Phase” og på tysk ”Der grosse periode”.

Indlejringsfasen

Indlejringsperioden starter efter blomstringen og varer til og med kernefyldning og modning. I denne periode vil de kritiske udbyttekomponenter såsom  kerner /m2 og kernernes vægt blive afgjort. Fanebladets sundhed og dets kvælstofniveau skal opretholdes da det vil bidrage med op til 70% af de kulhydrater som ender i kernen.

Hvedes vækstperioder

Udviklingen af hvede kan beskrives i flere detaljer ved at benytte et antal skalaer som er blevet defineret over årene. Der er typisk tre som bruges: Zadoks, Feekes og Haun, med Zadoks som den mest brugte. Et resumé af hvedens udvikling kan ses nedenunder (tilpasset fra HGCA Wheat Growth Guide):