Hvede - Den korrekte timing i brugen af næringsstoffer

Timingen i benyttelse af næringsstoffer er vigtig for at opnå den højest mulige effektivitet og har indflydelse på miljøbelastningen samt kornproduktiviteten i hvede.

Timingen i anvendelsen af næringsstofferne skal synkroniseres med plantens maksimale behov. Den periode hvor planten har mest behov for næringsstoffer vil være i udviklings fasen, hvor makronæringsstoffer (kvælstof, fosfat, kalium) og betydningsfulde sekundærenæringsstoffer (magnesium, kalcium, svovl) er allermest nødvendige.

Dertil skal det tilføjes, at selvom mikronæringsstoffer kun er nødvendig i mindre mængder, kan de have en lige så stor effekt på afkastet som makronæringsstofferne. Hvis næringsstofferne anvendes i perioder hvor afgrøderne ikke optager dem, er der en risiko for at næringsstofferne kan udvaskes.Vinterhvede

Når planten begynder at vokse i foråret (6-7 måneder efter såning) vil det daglige behov for næringsstoffer stige når biomassen udvikler sig. Behovet for kvælstof, fosfor og svovl vil i denne periode være højt og det er derfor vigtigt med flere forskellige næringsstoffer for at kunne stille behovet.  Den hurtige vækst og udvikling vil også medføre et stort behov for mikronæringsstoffer. Kortvarige mangler kan opstå hvilket kan modhjælpes med bladgødskning med mikronæringsstoffer (YaraVita produkterne). Mangan, zink, kobber og magnesium bør i denne vækstperiode alle være tilgængelige i den korrekte mængde.

Kernefyldning

Kornets produktions fase, når småaks og dannelse af kerner og indlejring i disse finder sted, kræver  en sund og grøn bladmasse således at maksimal kernefyldning kan finde sted. Anvendelse af næringsstoffer kan hjælpe med at maksimere antallet af kerner og samtidig give kernerne en større chance for at overleve. Kvælstofsniveauet i bladene skal opretholdes helt til blomstring og anvendelse af næringsstoffer som fosfor, bor og magnesium bør overvejes for at maksimere afkastet.

Vårhvede

Fremspiringsfasen

Vårhvede har en meget kortere vækstsæson end tilfældet er for vinterhvede. Vårhvede vil typisk udvikle op til 8-9 blade og 3-4 sideskud før den begynder på strækningsfasen. Tidlig gødskning er derfor vigtig for at kunne maksimere den tidlige vækst. Kvælstof, fosfor, kalium og svovl giver en sund og stærk plantebestand under de første måneder efter såning. Disse næringsstoffer kan enten anvendes inden såningen eller placeres ved såning.

Strækningsfasen

Imens planten fortsætter sin vækst i foråret vil behovet for næringsstoffer stige samtidig med at bladmassen udvikles. Behovet for kvælstof, fosfor, kalium og svovl vil være højt og det er derfor vigtigt med anvendelse af disse næringsstoffer for at tilfredsstille behovet. Under den hurtige udvikling kan der opstå kortvarige mangler af mikronæringsstoffer og det er derfor vigtigt at overveje om disse er nødvendige at anvende.

Kernefyldning

Kornets produktions fase,  når småaks og dannelse af kerner og indlejring i disse finder sted, kræver  en sund og grøn bladmasse således at maksimal kernefyldning kan finde sted. Anvendelse af næringsstoffer kan hjælpe med at maksimere antallet af kerner og samtidig give kernerne en større chance for at overleve. Kvælstofsniveauet i bladene skal opretholdes helt til blomstring og anvendelse af næringsstoffer som fosfor, bor og magnesium bør overvejes for at maksimere afkastet.   Dyrkningssæsonen for vårhvede vil være mellem 90 – 120 dage sammenlignet med 190 – 210 dage for vinter hvede.