Hvede – Balanceret gødskning

Alle afgrøder behøver 13 mineraler for at kunne gro og udvikle sig. Når der laves en gødningsplan er det vigtigt at fokusere på at opnå den korrekte balance mellem de forskellige næringsstoffer for at kunne sikre optimal vækst.

Dette betyder ikke at alle 13 mineraler nødvendigvis skal tilsættes, men at der skal laves effektive diagnoser/analyser, som viser hvilke af mineralerne der er nødvendige at tilsætte for optimalt afkast.