Forbedring af kvaliteten i hvede

Den ønskede hvedekvalitet afhænger af aftagerens specifikationer: skal kornet bruges til foder, til brød eller til småkagemel? Det vigtigste at overveje er kornets proteinindhold, rumvægt, faldtal og stivelsesindhold.

Afgrødernes gødskning har en stor indvirkning på kvaliteten af den høstede hvede og skal derfor kordineres nøje med de ønskede kvalitetsspecifikationer. 

For at opnå højest mulige afkast må landmanden ofte imødekomme en kombination af specifikke krav.

Makronæringsstoffer der påvirker hvedekvaliteten

Kvælstof og kalium er de mest indflydelsesrige af makronæringsstofferne når det handler om kornkvaliteten. Kkvælstof er vigtigt for protein og stivelsesindholdet, imens kalium sikrer kornets struktur og modvirker lejesæd, der kan reducere faldtallet og rumvægten.

Mikronæringsstoffer der påvirker hvedekvaliteten

De sekundære næringsstoffer, svovl og magnesium, har begge en indflydelse på kornets proteiner og rumvægt . Derudover hjælper zink kvælstoffets metabolisme som forbedrer indholdet af proteiner I hveden.