Forbedring af stivelsen for bioethanol i hvede

Når hvede skal bruges til fremstilling af bioethanol, er udbyttet af bioethanol en vigtig faktor. Valg af sort er en vigtig overvejelse, hvor især de bløde hvedetyper plejer at give højere ethanol udbytte. Udsættelser af høsten skal såvidt muligt undgåes da der er fare for at kernerne i akset begynder at spire hvilket betyder at ensymerne begynder at nedbryde stivelsen.

Kvælstof er det vigtigste næringstof som direkte kan påvirke kornets stivelses indhold. Højt ethanol indhold er omvendt relateret til korn kvælstof, med andre ord, lavt korn kvælstof (eller protein) er en indikator for højt stivelsesindhold, og dermed potentielt højt bioethanol udbytte  per ton.  Hvis kornet er dyrket særligt for ethanol bør styringen af næringstoffer justeres i overenstemmelse hermed. Kvælstof bør benyttes tidligt på dyrkningssæsonen hvilket hjælper med at undgå senere kvælstofs brug for at opnå øget protein indhold.