Forbedring af faldtallet i hvede

Faldtal er en måleenhed for et specifikt ensym kaldet α-amylase. Dette ensym angriber stivelsesmolekylerne og nedbryder dem til sukker, som derefter producerer den gas der skaber luft lommer og god brødstruktur.

Alfaamylase niveauerne skal være lave for at kunne forhindre stivelsesnedbrydningen og klæbrig dej.

Et højt faldtal  er en indikator for lav α-amylase aktivitet og derfor godt protein til bagning.

 Afgrødernes næringsstoffer og faldtallet

Kvælstof er en hovedfaktor i at opnå optimal tilførsel  over hele marken. En præcis tildelingsplan bør udføres samtidig med omhyggelig og præcis tilførsel  af kvælstoffet med hjælp fra korrekte  justeringer og kalibreringer af gødningssprederen eller sprøjten. Yderligere  ensartethed i modningen af afgrøden vil opnåes ved varieret kvælstof tilførsel, som dermed udligner  det ulige knvælstofsniveau der findes i mange marker. Variation i kvælstofindholdet i jorden kan være et resultat af forskellige  jordtyper,  husdyrgødning eller tidligere afgrøder dyrket  på marken.