Forbedring af udbyttet i græs

De vigtigste faktorer når man snakker græsudbytte er antallet af skud for et givent område samt tørstofindholdet. Højere udbytter kommer ved at optimere antallet af skud og blade, ved at bibeholde en grøn bladmasse og opnå et højt tørstofindhold. Et afbalanceret gødsknings program indeholdende alle mikro- og makronæringsstoffer er afgørende for at kunne kontrollere alle disse elementer.

Optagelse af makronæringsstoffer for græs

Kvælstof er det vigtigste næringsstof for græsudbyttet. Behovet for kalium, fosfat, svovl, calcium og magnesium er forbundet til mængden af anvendt kvælstof. Der er et stort behov for makronæringsstoffer ved tidlig forårsvækst og for at undgå at begrænse udbyttet, er det vigtigt at tilfredstillende mængder næring er tilgængeligt. Næringsoptaget og næringafgivelsen afhænger af produktionens intensitet samt om græsarealet benyttes til græsning eller høst.

Optagelse af mikronæringsstoffer for græs

En afbalanceret gødningsstrategi er afgørende også selvom der er behov for mindre mængder mikronæringsstoffer. Det er yderst vigtigt at den rette balance mellem de forskellige mikronæringsstoffer, da det er afgørende for høje udbytter. De mest vigtige mikronæringsstoffer for græs er kobber, mangan og zink.

Andre mikronæringsstoffer som ikke er vigtige for græs, men som er vigtige for græsende dyr, er natrium og selen. Kobber og zink er også nødvendigt i højere mængder til græs til græsende dyr end til frøgræs.

Andre faktorer der påvirker græsudbyttet

  • Bibeholde det rette reaktionstal i jorden
  • Bibeholde en god jordstruktur og minimere jordkompaktering
  • Forbedre og bibeholde en god dræning af jorden
  • Bibeholde en stor del af de ønskede græssorter på arealerne for at maksimere næringsværdien
  • Regelmæssig omsåning eller oversåning for at opretholde græsarealer af høj kvalitet og samtidig udvælge de rette sorter for god kvalitet og udbytte

Næringsstoffernes indflydelse på udbytte og kvalitet

Kvælstofs rolle i dyrkning af græs

Kvælstofs rolle i dyrkning af græs

Kvælstof er det væsentligste næringsstof for græs. Det er nøglen til at opnå et højt tørstofindhold og bruges ofte strategisk efter de ønskede behov. Det er vigtigt at anvende de rette mænger kvælstof for at opnå høje udbytter og det er derudover også...
Kaliums rolle i dyrkning af græs

Kaliums rolle i dyrkning af græs

Kalium er det næringsstof som optages i størst mængder af græsmarker. Kalium spiller mange forskellige roller i planten og påvirker næringsoptag, fotosyntese, vækst og foderværdien.
Fosfors rolle i dyrkning af græs

Fosfors rolle i dyrkning af græs

Fosfor spiller en vigtig rolle i mange af plantens metabolismeprocesser og ensymaktiveter, så selvom behovet for fosfor er lavere sammenlignet kvælstof, er tilgængeligheden af fosfor vigtig. Fosfor hjælper til at accelerere væksten og er vigtig for at...
Svovl og magnesiums rolle i dyrkning af græs

Svovl og magnesiums rolle i dyrkning af græs

Svovl er afgørende i dannelsen af proteiner, aminosyrer og ensymer og er derfor vigtigt for væksten og planternes udvikling. Når græsset gror udnytter planten både svovl og kvælstof samtidigt, hvilket bevirker at svovlmangel vil begrænse plantens...
Mikronæringsstoffers rolle i dyrkning af græs

Mikronæringsstoffers rolle i dyrkning af græs

Zink og mangan har også vist sig at have en effekt på græsudbyttet.
Forbedring af kvaliteten i græs

Forbedring af kvaliteten i græs

Der er tre aspekter som skal overvejes nøje når det kommer til græskvalitet: Dyrkningsforholdene, græskvaliteten og dyrenes sundhed.
Høj dyresundhed

Høj dyresundhed

Dyresundhed og de rette næringsstoffer i græsmarkerne bør også medregnes som en del af græskvaliteten. Græssende dyr har forskellige krav til næringsstoffer i forhold til dem som kræves ved græsmarker beregnet til høst og det er derfor vigtigt at sikre at...