Vanding af tomater


Vandingsstrategi

Korrekt vandingsstrategi er meget vigtig i tomatkulturen. For at sikre ensartede planter med et godt rodnet tidligt i vækstsæsonen er det meget vigtigt, at der ikke vandes om natten. Dyrkningsmediet skal tørre ned med 10 - 15 % over natperioden. Hold godt øje med dette og juster stop- og starttidspunkt for vanding. Senere når frugtudviklingen starter, skal der vandes mere. Vandprocenten over natten skal nu kun falde med 8 - 10 %. Juster stop- og start af vanding. Natvandinger kan anvendes ved ekstremt varmt sommervejr.

I dagperioden vandes efter lys (indstråling) og på regnvejrsdag efter maksimum pausetider. Tomater behøver ca. 3 ml gødningsvand pr. joule/cm2 i indstråling.

Videnskabelige forsøg har vist, at jernmangel i tomat reducerer udbyttet. Som forsikring mod jernmangel og lyse frugter anbefales det, at man fra tidspunkt for første blomst tilsætter 0,5 mg EDDHA eller EBED 6 % jernchelat pr. liter gødningsvand. Yara anbefaler YaraTera Rexolin Q48 eller YaraTera Rexolin X60.

Niels med agurker
Niels med agurker

Tilmeld dig YaraTera nyhedsbreve

Tilmeld dig gerne vores nyhedsbreve og få råd om gødskning for gartnerier. Her finder du vigtig information om din kultur samt dyrkningsteknikker.
Informationen kan være nyttig for dig - men er også tænkt som inspiration til dig og dine medarbejdere - nye som erfarne i branchen