Ledningstalstyring


Moderne tomatdyrkning, hvor sorter, lysforhold, vanding samt klimastyring er optimale, kræver et stort forbrug af gødning. Dette for at sikre fortsat vækst samtidig med optimal produktion, frugtkvalitet samt smag. Før udplantning vandes vækstmediet godt op med tempereret gødningsvand med et ledningstal (EC) på ca. 4,5 mS/cm. Ledningstallet må i de første uger efter plantning gerne stige til ca. 6 mS/cm i dyrkningssubstratet.

For at kunne gødske korrekt, anbefales det at måle ledningstallet og pH samt drænmængde hver dag og justere efter dette. Mål gerne ledningstal og pH i både udvandet gødningsvand og drænvand.

Fra de første frugter begynder af vokse, skal ledningstallet langsomt men sikkert sænkes til 4-5 mS/cm i substratet. Det er nu tid til at ændre gødningsplan og reducere udvandet ledningstal til mellem 3,0 og 3,5 mS/cm.
Gode rutiner med jævnlig måling af ledningstal, pH samt drænprocent gennem hele kulturtiden giver en mere stabil og høj produktion. Jævnlige analyser for fuldstændig næringssammensætning anbefales også. Yara kommenterer gerne på disse.
Anbefalet ledningstal kan variere lidt fra sort til sort og fra vækstmedie til vækstmedie. Specielt tomater kræver ofte et højere ledningstal. Spørg gerne Yara til råds vedrørende dette.

Niels med agurker
Niels med agurker

Tilmeld dig YaraTera nyhedsbreve

Tilmeld dig gerne vores nyhedsbreve og få råd om gødskning for gartnerier. Her finder du vigtig information om din kultur samt dyrkningsteknikker.
Informationen kan være nyttig for dig - men er også tænkt som inspiration til dig og dine medarbejdere - nye som erfarne i branchen