Krydderurter

Krydderurter i væksthus dyrkes enten i render med rindende vand eller i potter på rulleborde med hæve-sænkevanding. Uanset hvilken teknik, der anvendes, skal vandet tilføres en komplet næringsstofopløsning i hele kulturperioden. Gødningsvand fra render og borde opsamles og recirkuleres. Dette stiller ekstra krav til gødningsplaner, som må indeholde mere kalium og fosfor.

Gødskning af krydderurter

Krydderurter vokser udelukkende vegetativt (krydderurter med spiselige blomster er en undtagelse, der bekræfter reglen). Det er vigtigt, at væksten er optimal fra start til slut.
Væksten må dog ikke blive for løs, hvorfor kvælstof bør gives i balanceret mængde. Calcium er speciel vigtig i krydderurter, for at udgå svedne bladspidse og bladrende. Optimalt forhold mellem K/N/Ca i returvand fra render er ca. 1,0. For at sikre dette, udvandes der med K/N/på ca. 1,5 og K/Ca på ca. 1,6. For at sikre at salaten ikke bliver for svag, får bladrandsskader og ringe holdbarhed, bør ammoniumnitrogen begrænses til et minimum.

YaraTera Kristalon Sarlet og YaraTera Kristalon Plus anbefales til krydderurter, da disse indeholder meget kalium og udelukkende er baseret på nitratnitrogen. Derudover har disse to YaraTera Kristalon produkter et balanceret indhold af fosfor, magnesium og svovl samt alle mikronæringsstoffer.

Gødning til krydderurter kan naturligvis også sammensættes ud fra de enkelte YaraTera Krista produkter samt YaraTera Rexolin APN cheleteret mikroblanding. Uanset om der vælges en løsning med YaraTera Kristalon eller med YaraTera Krista produkter, skal der som minimum anvendes en løsning med to gødningskar. I det andet gødningskar skal der anvendes YaraTera Calcinit calciumnitrat (kalksalpeter). Kvælstofbalancen og K/N forholdet justeres ved at regulere på forholdet mellem de to gødningskar. Baseret på råvandsanalyse fra det enkelte gartneri udarbejder Yara gerne gødningsplaner.

Vanding af krydderurter

Korrekt vandingsstrategi er meget vigtig i moderne krydderurteproduktion. Næringsstofmangel, svedne bladrande og mange kulturrelaterede problemer skyldes oftest overvanding og for lidt oxygen til rødderne. Det anbefales, at vandindholdet i potten vurderes dagligt, samt at pausetider og vanding efter indstråling (joule/cm2) justeres jævnligt. Fra 1. september frem til 15. april skal planterne altid holdes til den tørre side. Krydderurter må aldrig overvandes!

Kontakt gerne Yaras fertigation Specialist Niels Holmenlund for råd og vejledning til gødningsplaner eller andet.

 

Niels med agurker
Niels med agurker

Tilmeld dig YaraTera nyhedsbreve

Tilmeld dig gerne vores nyhedsbreve og få råd om gødskning for gartnerier. Her finder du vigtig information om din kultur samt dyrkningsteknikker.
Informationen kan være nyttig for dig - men er også tænkt som inspiration til dig og dine medarbejdere - nye som erfarne i branchen