Ledningstalstyring


Moderne dyrkning af krydderurter, hvor mange arter og sorter, lysforhold, vanding samt klimastyring er optimale, kræver et stort forbrug af gødning. Dette for at sikre fortsat vækst samtidig med optimal produktion, holdbarhed samt smag. Krydderurter optager mindre vand i vinterhalvåret og mere vand i sommerhalvåret. Dette har indflydelse på ønsket ledningstal. Ledningstal (EC) om vinteren skal være ca. 2,2 mS/cm og om sommeren ca. 1,8 mS/cm.

For at kunne gødske korrekt, anbefales det at måle ledningstallet og pH hver dag og justere efter dette. Mål gerne ledningstal og pH i både udvandet gødningsvand og returvand. Gode rutiner med jævnlig måling af ledningstal og pH gennem hele kulturtiden giver en mere stabil og høj produktion. Jævnlige analyser for fuldstændig næringssammensætning anbefales også. Yara kommenterer gerne på disse.

Anbefalet ledningstal kan variere lidt fra sort til sort. Spørg gerne Yara til råds vedrørende dette.