4-Punktsgaranti - Miljø

Miljø er et tema for os alle og dette er ikke anderledes for Yara. Blandt de områder der har været i centrum i Yara er energieffektivitet og CO2 aftryk i produktionen, udvikling af støtteværktøjer til bedre anvendelse af gødningen og i de kommende år vil grøn produktion af gødning komme i centrum.

Miljø - 4-punktsgaranti

Næsten 50% lavere CO2 aftryk

CO2 aftrykket er et område der er blevet arbejdet meget med i Yara og derfor er der blandt andet blevet udviklet en katalysatorteknologi, som gør det muligt at rense lattergas fra produktionen. Lattergas er en 296 gange stærkere drivhusgas end kuldioxid og er en af de helt store klimasyndere. Dette betyder at 90% af lattergassen omdannes til frit kvælstof. Produktionen af ammoniumnitrat uden katalysatorrensning udleder ca. 7,1 kg CO2 ækvivalenter pr. kg. N. Med katalysatorrensning reduceres produktionen til ca. 3,7 kg. CO2 ækvivalenter pr. kg. N. Gødning som produceres af Yara og sælges i Danmark deklareres med et CO2 aftryk på gennemsnitligt 3,7 kg. CO2 ækvivalenter pr. kg. N.

 

Hjælp til bedre kvælstofudnyttelse

For at sikre den rette anvendelse af vores produkter, har vi udviklet forskellige værktøjer til at bestemme og graduere kvælstofmængden. Dette er både for at sikre en økonomisk gevinst for landbruget, men også for at sikre miljøet. Des bedre kvælstofbehovet vurderes og gødningen efterfølgende tildeles, des bedre for miljøet. Derfor har vi udviklet redskaber som Yara N-Sensor, Yara N-Tester BT og Atfarm.