4-Punktsgaranti - Indhold

En væsentlig faktor for at gødske optimalt, er at ens gødning indeholder det man forventer, og at indholdet er afstemt de lokale forhold. Yaras gødning indeholder det deklarerede indhold og er nøje afstemt til de danske vækstforhold og afgrøder, helt ned til hvert enkelt gødningskorn. Vi udvikler hele tiden vores sortiment i samarbejde med de ledende grovvareselskaber i markedet, så det opfylder de ønsker og krav der stilles fra landbruget. Dette har vi gjort igennem mere end 100 år og det vil vi fortsætte med i fremtiden.

Randers Terminalen - Yara

Samgranulerede gødninger – alt i et korn

Yaras gødninger på det danske marked er alle samgranulerede gødninger. Dette sikrer at alle næringsstoffer er i hvert enkelt gødningskorn og at næringsstofferne derfor spredes jævnt over marken. Samtidig får man ved de samgranulerede gødninger en høj spredbarhed og god fysisk kvalitet. Med andre ord får du det bedst mulige produkt når du vælger en Yara gødning.

Landbrugsstyrelsen udtager hvert år et større antal gødningsprøver rundt om i landet. Resultatet er tilgængeligt på deres hjemmeside. Vi har herunder summeret resultaterne fra 2013-2018 og tallene taler deres tydelige sprog (Yara til venstre og konkurrende produkter til højre). Alt vores gødning er underlagt strenge interne kvalitetskontroller, både i produktionsprocessen og under transporten, ligesom vores gødninger løbende udtages til kontrol ved Landbrugsstyrelsen som alle andre i branchen. Her kan vi med stolthed konstatere, at indholdet i vores sække i 99 procent af tilfældene stemmer overens med, det vi lover. Det er ret unikt i branchen, hvor der typisk ses afvigelser i 20-25 procent af stikprøverne. De mange kontroller gør, at landmændene, der anvender vores gødning, kan vide sig sikre på, at de får det indhold, som vi deklarerer vores gødning med. Afgrøderne skal have de næringsstoffer, som landmanden har planlagt at tildele dem.

Hvad der står på sækken er i sækken

dumpere

Figur 1:Tallene er opgjort af Yara Danmark og baseret på analyser fra 2013-2018.