4-Punktsgaranti - Spredning

Et af garantiens hovedpunkter er at sikre landbruget en bedre profitabilitet gennem levering af det bedst mulige gødningsprodukt. Derfor garanterer vi at alle vores produkter er testet til brug på op til 36 meter.

Bredal spreder

God spredning starter med god gødningskvalitet. Gødningens kvalitet afhænger af selve produktionen, men lige så vigtigt af håndtering og opbevaring af gødningen efterfølgende.

Optimal håndtering for optimal kvalitet

Med over 100 års erfaring ved vi i Yara hvor vigtig den rette håndtering af gødning er. Derfor har vi også investeret i et specialiseret terminal-setup i Randers og Vordingborg som sikrer optimal og nænsom håndtering af gødningen fra skib til sæk. Transportbånd flytter gødningen direkte fra skib og til en Yara big bag sæk, hvorefter den opsækkede gødning opbevares sikkert og tørt indendørs under de rette forhold. Veluddannet personale har fokus på kvalitetsoptimering og sikrer nænsom håndtering hele vejen fra fabrik, gennem terminalen og ud til din mark.

Bedste spredning kræver rette indstilling

Gødning er en af de store poster på udgiftssiden i dækningsbidraget, så upræcis spredning vil give tab på bundlinjen, ofte endda uden at man opdager det. Upræcis spredning med dårligt resultat til følge kan skyldes to ting: forkert indstilling af gødningssprederen eller dårlig gødningskvalitet. Vi samarbejder med producenter af gødningsspredere på det danske marked og sørger for at du altid har den nyeste spredeindstilling med Yara gødning klar til sæsonen. Yderligere anbefaler vi altid at anvende vores Yara PRECISE spredebakker som med en simpel spredetest giver dig et indblik i dit sprederesultat. Det tager kun en time og kan spare dig for mange penge.

Få flere gode råd til optimal spredning.