NOx-reduktion med Yaras SNCR: En højtydende teknologi, der kun kræver begrænsede investeringer

Den ikke-katalytiske reduktionsteknologi (SNCR) er en metode til reduktion af emissioner af kvælstofoxider (NOx) ved indsprøjtning af reagenset umiddelbart over forbrændingen, hvor temperaturerne ligger imellem 850 og 1.050 °C. SNCR-teknologi er meget udbredt til cementfabrikker, affaldsforbrændingsanlæg, biomassekedler og kedler til konventionelle brændsler.

Yaras SNCR-system er både omkostningseffektivt og højtydende.

Vigtige parametre for succesrig drift af omkostningseffektiv SNCR-teknologi er:

  • Indsprøjtningsdysernes udformning og ydeevne
  • Optimering og programmeringen af styringen
  • Indsprøjtningsstedernes placering
  • Temperaturintervallet ved indsprøjtningsstedet
  • Valget af reagens
  • Mulig opholdstid

Med SNCR-systemer installeret i flere end 200 anlæg i hele verden har Yara designet og optimeret et højtydende SNCR-system til industrien.

Ved optimale procesbetingelser kan op til 80 % NOx fjernes ved hjælp af Yaras SNCR-teknologi.

Yara er globalt førende inden for produktion og installation af SNCR-systemer

I oktober 2011 opkøbte Yara Petro Miljö, som er førende inden for SNCR-teknologi med flere end 200 installerede systemer i hele verden. Yara omdøbte virksomheden, men beholdt eksperterne, som har en meget omfattende viden om kundernes processer og behovene inden for forskellige sektorer som f.eks. cement, forbrændingsanlæg, kedler, termisk industri, biomassekedler, glas osv.

SNCR kundeservice
YARA Environmental Technologies – Stationary

Hvorfor vælge et SNCR-system?

Why choose SNCR?

Omkostningerne til ikke-katalytisk reduktionsteknologi (SNCR) er meget lave i forhold til omkostningerne til SCR-teknologi (selektiv katalytisk reduktion). Derudover kan SNCR ofte installeres på din lokalitet i løbet af få dage, da hele systemet er udviklet og formonteret i moduler og testet på forhånd hos os.

SNCR-systemydeevne

Yaras SNCR-system er baseret på sammenstilling af højtydende moduler, der kan tilpasses med henblik på at sikre, at dine styreprocesser til NOx-emissioner lever op til kravene i den gældende lovgivning – IPPC-direktivet eller Direktiv om industriemissioner.

Vi installerer nøglefærdige systemer baseret på standardiserede eller specialdesignede moduler. Yara kan også arbejde sammen med dig om at optimere, ændre eller opdatere dit eksisterende SNCR-system, så det kommer til at stemme overens med dine specifikke behov.

Med vores færdigheder og mangeårige erfaring har Yara opnået optimal effektivitet i hele sit SNCR-system og i særdeleshed ved programmering af logikstyreenheden (PLC) og de tilhørende dyser, så der opnås exceptionelt høje niveauer af NOx-bekæmpelse.

Yaras SNCR-teknologi sikrer:

  • Maks. 80 mg/Nm3 NOx fra affaldsforbrændingsanlæg 
  • 80 % reduktion af NOx i tørre processer ved produktion af slagge i cementfabrikker 
  • Reduktion af NOx-emissioner på omkring 60 % i kedler

Yara har et mobilt SNCR-testanlæg, der kan ledsage dig i dine projekter. Denne enhed kan gennemføre en komplet teknisk og miljømæssig gennemførlighedstest på din fabrik. I tilfælde af helt usædvanlige processer, eller hvis kravene til NOx-bekæmpelse er meget specifikke, anbefaler vi en prøvefase. Afprøvning over nogle dage kan arrangeres af vores team med vores dedikerede testanlæg på din lokalitet, uanset hvor i verden du befinder dig. Yaras erfaring på dette område er meget vigtig: Den garanterer emissionsniveauer for NOx, NH₃-gennembrud og reagensforbrug for hvert specifikke projekt.

Case-studie over 14 cementfabrikker (artikler på engelsk)