SNCR/SCR-hybridsystemer til reduktion af NOx

Der er i de seneste år blevet udviklet hybridsystemer til reduktion af NOx, som arbejder med en kombination af SCR- og SNCR-teknologier. Disse hybridsystemer reducerer mængden af kvælstofoxider (NOx) i røggassen ved hjælp af en kulbrintebehandling i 2 trin: selektiv ikke-katalytisk reduktion (SNCR) efterfulgt af selektiv katalytisk reduktion (SCR).

Power plant

Hvorfor vælge et SNCR/SCR-hybridsystem?

Et hybridsystem kan være et interessant alternativ til installation af et enkelt SCR-system. Hybridsystemer er velegnede til at opnå en balance imellem investeringsomkostninger (CAPEX) og driftsomkostninger (OPEX). Dette er særligt nyttigt i tilfælde, hvor:

  • Der forventes en betragtelig reduktion af NOx-emissionerne, men der stadig kræves driftsfleksibilitet
  • Der kun er begrænset plads til rådighed til installation af katalysatoren
  • Forøgelse af trykfaldet er kritisk eller fører til højere driftsomkostninger og betragtelige investeringer
  • I sådanne situationer er hybridløsningen det bedste valg: Den fungerer med en mindre katalysator, hvorved både investeringen og pladsbehovet på lokaliteten bliver mindre.

Få mere at vide om SNCR-systemer fra Yara.

Hvis du har spørgsmål vedr. SCR/SNCR-hybridsystemer, er du velkommen til at kontakte vores eksperter i NOx-styring.

SNCR kundeservice
YARA Environmental Technologies – Stationary