Vinterbyg anden gødskning

Ved begyndende strækning vil det i mange tilfælde være muligt at færdiggøde vinterbyg. Hvis du planlægger gradueret gødskning, vil det dog være for tidligt at afslutte vinterbyg. Da variationen i marken bedst beskrives ved begyndende skridning, anbefales det at gemme 30-40 kg N til denne tildeling.

Vinterbyg har snart afsluttet buskningen, der begyndte allerede i efteråret, og strækningsvæksten vil i de fleste vinterbygmarker begynde primo april. Derfor har vinterbyg tidligt et relativt stort kvælstofbehov, og nyere forsøg viser god effekt ved at tilføre en relativ stor mængde ved vækststart. Ved begyndende strækning kan vinterbyg færdiggødes med den resterende planlagte kvælstofmængde – husk at fraregne kvælstofprognosen i år.

Det anbefales at anvende en YaraMila gødning, som udover kvælstof også tilfører fosfor og kalium. Dette kan fx være YaraMila 21-3-10 m. Mg, S og B. Ved et stort behov for fosfor kan der anvendes en kraftigere YaraMila gødning - for sortiment se link nedenfor. Vinterbyg er den mest følsomme vintersæd vi dyrker i Danmark, og vil hurtigt reagere på eventuel mangel på fosfor og kalium. Det er således ikke i vinterbyg, at tilførslen af disse næringsstoffer skal undværes. Kalium styrker blad og stængel og regulerer transport af næringsstoffer i planten. Fosfor er vigtig for de udbytteproducerende processer i planten. Du kan se vores fulde gødningsforslag til vinterbyg nedenfor, hvor der også er forslag til indpasning af eventuel husdyrgødning. 

Graduering af den afsluttende kvælstoftildeling

I vinterbyg marker, der tilføres gylle, som kan have en uens virkning, og i marker, hvor det generelt ønskes at graduere kvælstoftildelingen, anbefaler vi at vurdere restbehovet for kvælstof ved begyndende skridning – stadie 37. Behovet kan vurderes med brug af Yara N-Tester, hvorefter gradueret tildeling kan foretages med Atfarm. Såfremt der er et kvælstofbehov, vil det fortsat være muligt at øge udbyttet og endvidere vil kvælstoftilførsel på dette tidspunkt også øge proteinindholdet i vinterbyggen.

En tredelt gødningsstrategi giver ofte en mere harmonisk vækst og reducerer behovet for lejesæd. Endvidere vil tildeling af flere gange samt vurdering af det resterende kvælstofbehov, reducere risiko for udvaskning.

Mikronæring

Husk også at holde vinterbyggen velforsynet med mangan og andre mikronæringsstoffer. Du kan læse mere om vores anbefalinger til mikronæring i vinterbyg i artiklen nedenfor "YaraVita bevarer udbyttepotentialet".