Forbedring af udbyttet i vårbyg

De fleste variationer i udbyttet skyldes i højere grad antallet af kerner end kernestørrelsen. Der er en tydelig sammenhæng mellem antallet af kerner /m2 og det endelige udbytte, men ikke i nær så høj grad en sammenhæng mellem den gennemsnitlige kernevægt og udbyttet. Høje udbytter kommer ved at opnå det korrekte antal blade og skud, fastholde en grøn bladmasse og forbedre antallet af korn, aks, skud og kernestørrelse.

Afgrødernes næringsstoffer og udbyttet i vårbyg

Optagelse af makronæringsstoffer i vårbyg

Kvælstof og kalium er de to næringsstoffer, der kræves i største mængder for at kunne fastholde høje vårbygudbytter. Behovet for fosfor er identisk med behovet for svovl. Hovedparten af behovet for de forskellige makronæringsstoffer forekommer under den hurtige forårsvækst.


Optagelse af mikronæringsstoffer i vårbyg

En velbalanceret gødningsstrategi er essentiel og bør også indeholde sekunddære næringsstoffer, som bl.a. mikronæringsstoffer, der er vigtige elementer i at opnå høje udbytter. Som ved makronæringsstofferne vil det største behov være i vækstperioderne.

Kortvarige næringsmangler kan opstå når jordforholdene er ugunstige og dermed gør næringstofferne utilgængelige i jorden (f.eks. ved kulde, våd jord eller meget tør jord). At være opmærksom på det optimale niveau af både mikro- og makronæringsstoffer er meget nyttigt og kan udnyttes til at skabe en velbalanceret gødningsplan.