Forbedring af antallet af skud og blade i vårbyg

Antallet af blade og skud bestemmer størrelsen på bladmassen og antallet af aks ved høst. Afhængigt af det totale antal af skud og hvor mange af disse der overlever høsten, bestemmes det endelige antal af aks. De vigtigste makronæringsstoffer for tidlige skud, bladvækst og skudenes overlevelse er: kvælstof, fosfor og svovl. I mikronæringsstofferne er mangan og zink de to vigtigste for at øge antallet af skud og blade.

At opnå det korrekte antal skud er meget vigtigt i vårbyg, da byggen har et fast antal mulige kerner pr. aks sammenlignet med hvede, som har en højere kapacitet til at kompensere og kan opnå 2-5 kerner pr. skud. Derudover skal det også noteres at udbyttet ved de første to udløbere ved byg er meget ens og man kan derfor ved steder med et lavt planteantal opnå højere udbytter ved at opfordre planten til flere udløbere. Dette er forskelligt fra hvede og rug.

Næringsstoffer og antallet af blade og skud

Kvælstof

Kvælstof er det vigtigste næringsstof for at opnå høje udbytter. Typisk er 4 % af plantens biomasse kvælstof og passende mængder giver større og flere blade hvilket fører til flere potentielle skud. Herudover vil passende mængder kvælstof i udviklingsstadierne producere flere blade på vårbyggens hovedskud. Hvert blad udvikles hurtigere og kvælstofmangel vil reducere det endelige antal potentielle skud. Det er også vigtigt at bemærke, at anvendelsen af de rette mængder kvælstof ved bladmassens udvikling, ikke har en effekt på den fysiologiske udvikling. Denne udviklingstid er ofte karakteriseret ved fremkomsten af fanebladet.

Overlevelsen af skud som produceres kan blive påvirket af sammenhængen mellem mængden af anvendt kvælstof og timingen i anvendelsen. De steder hvor antallet af skud er under optimum, vil anvendelsen af større mængder kvælstof tidligt på sæsonen (zadoks 25-30) føre til flere skud og dermed et højere endeligt antal aks. Denne form for manipulation af afgrøden bør ikke benyttes hvor plantebestanden er tilfredsstillende, da det kan føre til overdreven blad- og skudvækst samt lejesæd. Lavere tilførsler tidligt på sæsonen bør benyttes hvor antallet af skud er tilfredsstillende.

Hvor der dyrkes vårbyg, er tiden for dannelse af blade og skud begrænset og der skal derfor benyttes høje mængder kvælstof for at opnå den nødvendige vækst og skud antal.

Der er også god sammenhæng mellem antallet af producerede skud og størrelsen på rodmassen. Generelt set giver et højt antal skud en stor rodmasse, hvilket giver planten et forbedret næringsoptag og gør den mere modstandsdygtig overfor tørke.

Mikronæringsstoffer

Tidlig skud- og bladudvikling, som har en direkte effekt på det endelige antal planter, kan også blive dramatisk påvirket af mikronæringsstofsmangler. Mangan og zink er to vigtige mikronæringsstoffer, som vil påvirke udviklingen af udbyttet, hvor især forøgelsen af antallet af aks og kernestørrelse resulterer i et højere udbytte ved høsten.

Andre faktorer som har indflydelse på forbedringen af antallet af blade og skud i vårbyg

Antallet af udviklede skud vil blive påvirket af de følgende faktorer:

  • Valg af sort – Forskellige sorter varierer i buskningsevne og væksthastighed.
  • Såningsdato – Tidlig såning forøger antallet af skud pr. plante.
  • Sådybde – Dybere såning kan reducere buskningen.
  • Antallet af såede frø – Høje udsædsmængder giver flere planter, men mindre buskning.
  • Jorden / såbedets beskaffenhed – dårligt såbed og komprimeret jord sænker den tidlige skududvikling.
  • Brugen af bekæmpelsesmidler og mængden af skadedyr.
  • Jordens næringsindhold – frugtbar jord (højt indhold af kvælstof) forøger buskningen.