Bibeholde en grøn bladmasse i vårbyg

Den anden faktor i at opnå høje vårbygudbytter, er at holde bladene grønne indtil afslutningen af kernefyldningsperioden og derved indfange så meget af det indfaldene lys som muligt og konvertere det til udbytte.

Næringsstoffer og en grøn bladmasse

Kvælstof, kalium og magnesium er alle af stor betydning for at kunne bibeholde en grøn bladmasse. Klorofyl er et kvælstof- og magnesiumrigt protein, som giver planten dens grønne farve og er samtidig central for selve photosynteseprocessen. Sammenspillet mellem indholdet af klorofyl i bladene og kvælstof er veldokumentet, hvor klorofyl indholdet stiger sideløbende med kvælstof indholdet.

Magnesium er en central del af klorofyl og koblet til fire kvælstofmolekyler. Derfor er magnesiumniveauet også vigtigt for at opnå en grøn bladmasse.

Så vel som en grøn bladmasse, er det også vigtigt at sikre at strukturen og opbygningen er vedligeholdt, så kornet får bedst mulig chance for at indsamle lys og konvertere det til udbytte. Des flere store celler produceret af kvælstoffet des mere vand i planten, hvilket kræver højere niveauer af kalium. Kalium spiller en meget vigtig rolle i at vedligeholde cellens struktur og styrke, samt for næringsstoffernes evne til at bevæge sig rundt i planten.

Utilstrækkelige mængder kalium kan føre til for tidlig visnen og lejesæd. Kaliummangel i selve strået kan føre til en mere skrøbelig afgrøde, som er i større fare for lejesæd og kan reducere både udbytte og kvalitet dramatisk.