Optimal dyrkning af vårbyg

Tilførsel af kvælstof øger markant udbytterne i vårbyg, men påvirker også proteinprocenten. Derfor skal tildelingen være afbalanceret så det økonomisk optimale niveau rammes og proteinkrav til f.eks. maltning opnås. For at fastslå den optimale kvælstofmængde kan der laves dosis-respons forsøg med stigende mængder kvælstof. For meget kvælstof fører til lejesæd og større sygdomstryk.

I vårbyg er den tidlige etablering og vækst essentiel og derfor bør vårbyggen tildeles mindst 60-80 % af det nødvendige kvælstof ved såningen. De senere års økonomiske optimum i vårbyg har været cirka 125 kg N/ha, hvilket har medført et proteinindhold på omkring 10 procent.

Fosfor

Fosfor anses som det næst vigtigste næringsstof efter kvælstof når der fokuseres på indflydelse på plantevækst og udvikling.

Når planten har udviklet to til tre blade vil den begynde at blive afhængig af fosforleverancen fra jorden for at kunne fortsætte sin vækst. Fosfor tilgængeligheden afhænger af mange faktorer, heriblandt reaktionstallet og andre stoffer i jorden som: aluminium, jern, kalcium, samt jordens fugtighed og temperatur. Ved lave temperaturer i et koldt forår vil tilgængeligheden af fosfor være lav.

Svovl

Svovl er et andet kritisk næringsstof, som er nødvendigt for at sikre plantens vækst og udviklingen af nye skud. Byggeklodserne for plantevækst er de svovl baserede aminosyrer hvorfra mange af plantens proteiner udvikler sig.

Svovl er langsomt til at translokere sig i planten og dette går først og fremmest ud over plantens vækst. For at komme uden om dette problem er det nødvendigt med en vedvarende tilførsel af svovl i perioden med højest behov. Bladgødskning med svovl kan også bruges for at afhjælpe forbigående svovlmangel.

Balanceret næring

For at sikre stabile gode udbytter i vårbyg er det vigtigt at tilføre de rette mængder makronæringsstoffer i perioder med stort behov.

Seges har lavet en toårig forsøgsserie med stigende mængder af fosfor og kalium til vårbyg på højtydende jorde. Resultaterne kan ses i figuren til venstre. Her ses det tydeligt at de stigende mængder af fosfor og kali har øget udbytterne betragteligt. Balanceret gødskning bør også indebære anvendelsen af mikronæringsstoffer, som også er essentielle for planten. Ved at benytte planteanalyser og Yara CheckIT kan du identificere forskellige mangler og udfra dette tilføre de næringsstoffer som planten mangler.

Gennemsnit af 6 Landsforsøg over årene 2013 og 2014 med stigende mængder af fosfor og kalium. Alle led er tildelt 110 kg N/ha. Hele gødningsmængden er placeret ved såning. JB 6-8, Pt 1,4-3,4, Kt 6,2-14,8.