Magnesiummangel bliver gjort værre af

  • Sandede jorde
  • Lavt reaktionstal
  • Jorde med højt indhold af kalium
  • Stor tilførsel af kalium
  • Kolde, våde perioder

Magnesium er vigtigt for

  • Forbedret afgrødeetablering
  • Forbedret vinterfasthed og forbedret vækst
  • Forbedret kernekvalitet