Den rigtige kvælstofmængde ved såning af vårbyg

Placering af NPK gødning har store fordele og giver ofte merudbytter i vårbyg. En korrekt sammensat NPK gødning skal ved placering dække vårbygs behov for fosfor og kalium og samtidig tilføre 70-80 % af kvælstofbehovet. Tilfører NPK-gødningen kun 35 kg N ved såning reduceres udbyttet.

Forsøg med den rette mængde kvælstof

For at belyse hvor meget kvælstof der skal placeres med en NPK-gødning ved såning har Yara udført forsøg i vårbyg med forskellige NPK-gødninger. Den manglende kvælstofmængde er tilført henholdsvis før såning eller efter såning i stadie 31-32. Vårbyggens behov for fosfor og kalium er tildelt via NPK gødningen. Resultatet ses i figur 1 og 2.

Placeringseffekten

Fuldgødskning og placering af den fulde mængde kvælstof sammen med fosfor og kalium har i mange år været den foretrukkene løsning og har i forsøgene givet et udbytte på 76 hkg/ha. Fuldgødskning kan også ske ved udspredning og nedharvning før såning, men giver ikke en placeringseffekt. I forsøgene har placeringseffekten været på omkring 4 hkg/ha.

Pas på med NPK-typer som tilfører en lille mængde kvælstof

For at øge såmaskines kapacitet kan en mindre mængde kvælstoffet placeres sammen med fosfor og kalium, mens resten bredspredes før såning. Mængden af den placerede kvælstofmængde vil være afhængig af NPK-gødningstypen. I nogle af forsøgsbehandlingerne er denne metode afprøvet. Det fremgår at jo mere kvælstof i NPK-gødningen der placeres, jo større udbytte. Når der kun placeres 35 – 55 kg N med NPK-gødning har udbyttet været cirka 3 hkg mindre i forhold til når hele kvælstofmængden placeres (figur 1). Tildeles den resterende kvælstofmængde i stadie 31, har udbyttet været 6 hkg mindre, når der kun placeres 35 kg N ved såning.

Det er kun placering af 85 kg N i NPK-gødning suppleret med 55 kg kvælstof bredspredt i såbedet, som er på niveau med placering af hele gødningsmængden. Det er altså vigtigt at der placeres en stor mængde kvælstof ved såning.

Figur 1: NPK-strategi i vårbyg 2017. Udbytte i vårbyg som følge af forskellige kvælstofmængder placeret  ved såning i NPK gødning. Den resterende kvælstof er henholdsvis nedharvet ved såning eller tildelt i stadie 31-32. Gennemsnit af 3 forsøg.

Figur 2: Relativt udbyttetab ved forskellige NPK-strategier i vårbyg 2017-19. 6 forsøg. Udbytte i vårbyg som følge af forskellige kvælstofmængder placeret  ved såning i NPK gødning. Den resterende kvælstof er henholdsvis nedharvet ved såning eller tildelt i stadie 31-32. Gennemsnit af 3 forsøg.

 

Justering i stadie 31

Forsøgene viser endvidere at det ikke nødvendigvis koster udbytte at udføre en gødningsstrategi, hvor den resterende kvælstofmængde først tildeles vårbyggen i stadie 31. Dette gælder hvor der ved såning er tilført 85 -100 kg kvælstof via NPK-gødningen. I forsøgene har udbyttet været på niveau eller højere end når den fulde kvælstofmængde blev placeret ved såning.

Den rigtige NPK-gødning

NPK-gødninger der kan tilføre 85-100 kg N ved såning samtidig med at der tilføres godt 20 kg fosfor og omkring 50 kg kalium, vil være optimale til placeringsgødskning af vårbyg. Eksempler på sådanne NPK-gødninger er YaraMila STARTER og YaraMila 20-5-10.

Lavprocent NPK-gødninger såsom NPK 8-11-20 og NPK 10-7-18, dækker ganske rigtigt behovet for fosfor og kalium, men tilfører en for lille kvælstofmængde (35 kg kvælstof eller mindre).

Tabel 1: Gødningsforslag til vårbyg

Ad*. Udbyttetab i forhold til placering af hele kvælstofmængden i NPK-gødning (Forsøg 2017-19)
Ad** Behov kan med fordel bestemmes med Yara N-tester