Gødningsstrategien i vårsæd er vigtig for udbyttet

Efter en tør og mild vinter var vi mange der regnede med at komme til at så vårbyg tidligt. Nogle enkelte steder på let jord nåede man endda at så vårbyg i februar. Disse forhåbninger om en tidlig etablering af vårsæd er nu sat lidt i bero, men med bedre vejr i udsigten kommer mange forhåbentligt til at så vårbyg inden for de næste to-tre uger. På tungere jorde går der nok lidt længere tid. Ved såning inden 1. april vil udbyttepotentialet i langt de fleste tilfælde dog stadig være intakt.

Artikel af Kristian Nielsen, 15-03-2019.

Da vårbyg i sagens natur har en kort vækstsæson, er det vigtigt at afgrøden får fat i gødningen fra starten af, så vækstsæsonen udnyttes bedst muligt og der kan opnås et højt udbytte. Selv om vi mange steder får en lidt sen etablering af vårsæden er udbyttepotentialet dog stadig intakt, men der er ikke tid til at afgrøderne står i stampe pga. mangel på næringsstoffer. I sær gør mangel på fosfor i buskningsfasen stor skade, da afgrøden gror langsomt og busker sig for lidt.

Hvordan gødningen anvendes til vårbyggen afhænger naturligvis af de tekniske muligheder på den enkelte bedrift. 
Der er flere forhold på bedriften som afgør hvordan og hvilken type gødning der skal anvendes:

  • Jordtype
  • Jordbundstallene
  • Forsforloft
  • Bruges der husdyrgødning?
  • Kan der placeres gødning ved såning og hvor meget?
  • Er sammenblanding af såsæd og gødning en mulighed?
  • Foder- eller maltbyg?

Hvor meget gødning?

Med de nuværende kvælstofkvoter vil der for mange være en gevinst ved at dele gødningen til vårbyggen. I sær hvis man ofte opnår høje udbytter og/eller lavt proteinniveau er der noget at hente. Ved en deling af kvælstofmængden er det også nemmere at tilpasse den samlede mængde til behovet i den enkelte vækstsæson.

Når såsæden er kommet i jorden bør der være 80-100 kg N umiddelbart tilgængeligt for planterne. Det giver en god start og udbyttepotentialet grundlægges. Mængden tilpasses til den forventede  kvælstofmineralisering.  Den største mængde gives til arealer hvor man forventer en lav frigivelse af kvælstof fra jordens pulje. Når man anvender 60-80 % af den samlede kvote ved såning er der mulighed for at justere den samlede kvælstofmængde i en senere tildeling. Anden tildeling gives i stadie 30-31 og her  gives 0-60 kg N alt efter behov (og kvote naturligvis). Den sidste tildelings størrelse kan så fastslås fx med Yara N-Tester, som bruges af mange rådgivningscentre. Du kan finde en oversigt over rådgivningscentre som tilbyder en N-Tester måling her. Samtidigt er det også muligt at lave en gradueret tildeling med Yara N-Sensor eller Cropsat.

På arealer hvor der først sås sent (omkring 1. maj) og udbyttet dermed forventes i den lave ende, kan deling ikke betale sig og her bør hele mængden gives ved såning. Det bør også overvejes om den fulde kvælstofkvote bør bruges, da et mindre udbytte alt andet lige giver et lavere behov for kvælstof.

Hvordan anvendes det?

Generelt kan det siges at effektiviteten af gødningen øges jo tættere gødningen kommer på planternes (kommende) rødder.  Der er dog også en svidningsrisiko ved at komme gødningen for tæt på spiren.

De bedste resultater ses når der anvendes kombisåmaskiner hvor gødningen placeres nogle centimeter under og ved siden af frøet. Dette foretrækkes hvor der bruges 60-100 kg N ved såning. Ved lavere kvælstofmængder kan det være en fordel at blande noget gødning i såsæden, så man får en endnu kortere vej fra spiren til næringsstofferne.  Ved sammenblanding af gødning og såsæd bør man undgå at bruge ren kaliumklorid (K50), urea eller større mængder DAP, da disse kan give svidninger af spiren. Det bedste valg vil i mange tilfælde være at bruge en NPK-gødning, så alle de vigtigste næringsstoffer er klar til at understøtte planternes hurtige vækst.

Uanset om man sammenblander såsæd og gødning eller, man bruger placeringsudstyr er det vigtigt at bruge en kvalitetsgødning. I sær er et lavt indhold af støv vigtigt for at doseringen sker problemfrit og med lav variation. Støv i gødningen vil give belægninger på knasthjul og andre komponenter i såmaskinens doseringsudstyr.

Yara har en række NPK-gødninger som passer til de forskellige forhold. Fx YaraMila STARTER, som er god hvis man ønsker at give relativt meget fosfor med en mindre mængde gødning, eller YaraMila 21-4-10 som er god ved placering med op til 100 kg N/ha.

Vil du se mere om gødskning af vårbyg? Se vores gødningsforslag.