Svovlmangel bliver gjort værre af

  • Jorde med lavt reaktionstal
  • Lettere, sandede jorde (udvaskning)
  • Lavt indhold af organisk materiale
  • Jorde med dårligt luftskifte / vandmættede jorde

Svovl er vigtigt for

  • Forbedret afgrødeudvikling
  • Mere effektiv anvendelse af kvælstof i afgrøden