Bormangel bliver gjort værre af

  • Sandede jorde
  • Jorde med højt reaktionstal
  • Jorde med lavt indhold af organisk materiale
  • Høje niveauer af kvælstof
  • Høj niveauer af kalcium
  • Koldt, vådt vejr
  • Perioder med tørke

Bor er vigtigt for

  • Reducerer hjerteråd
  • Hæver rodudbyttet
  • Øger sukkerindholdet