Molybdænmangel bliver gjort værre af

  • Jorde med lavt reaktionstal
  • Jorde med lavt indhold af organisk materiale

Molybdæn er vigtigt for

  • Kvælstofomdannelsen
  • Jernomdannelsen
  • Fosforomdannelsen