Artikler
november 11, 2021

Fremtidens løsninger er klar til nutidens landmænd

Af: Jens Jakob Larsen, Kommerciel Direktør, Yara Danmark

I dette nummer af ”Vækstaktuelt” deler vi igen ud af vores viden om gødskning af danske landbrugsafgrøder. Vi arbejder hver sæson på at skabe ny viden med det formål at dele denne viden med landmændene i bestræbelsen på at optimere udbytte og kvalitet af afgrøderne.


JJL 540x300.jpg

Vi lægger mange ressourcer i at klæde dansk landbrug på til at træffe endnu bedre valg, når det kommer til fastlæggelsen af den optimale N-tildeling i den aktuelle
sæson. Hertil er vores nulparceller en vigtig bidragsyder, som hjælper os til at aflæse den aktuelle vækstsæson og komme med vidensbaserede bud på optimal N-tildeling. 

Positionsbestemt spredning af gødningen i marken, har vi gjort enkelt med Atfarm, som er et stærkt satellitbaseret værktøj, der er let at anvende.

Enhver afgrødes udbyttepotentiale kan optimeres ved at træffe gode valg, som hjælper afgrøden over kritiske faser og dermed danner grundlaget for en god høst. Når det gælder næringsstoffer, handler det både om at tilføre det, som afgrøden har behov for og at time det således, at næringsstofferne også er tilgængelige på rette tidspunkt.

Manganforsyningen kan sikres tidligt med vores Yara PROMANGAN produkter, som indeholder mangan i en form, som let optages igennem planternes rødder og dermed er bladarealet ikke afgørende for optagelsen i den tidlige vækstfase i foråret.

Hvad vil fremtidens forbrugere lægge vægt på ved valg af fødevarer, og hvilke krav vil dette stille til os og landbruget? Vi har talt med en fremtidsforsker, hvilket
der er kommet en del spændende betragtninger ud af. Forbrugeren beslutter i sidste ende gennem sine valg, hvad vi og landbruget, som leverandører til fødevarekæden,
skal fokusere på i fremtiden.

Vi er altid interesserede i at høre fra dig, hvis vores artikler giver anledning til spørgsmål og/eller kommentarer.
Rigtig god fornøjelse med læsningen.

”Vi arbejder hver sæson på at skabe ny viden med det formål, at dele denne viden med landmændene”