Artikler
november 15, 2021

Manganmangel – den skjulte dræber

Af: Jens Bach Andersen, Yara

Manganmangel er noget, de fleste landmænd kender til. Afblegede planter optræder i områder af marken med løs og let jord. Kigger man nærmere efter, vil man i byg se de karakteristiske kanelbrune pletter på bladene, som ses på dette foto. Men hvorfor opstår manganmangel under danske forhold, og hvilken rolle spiller mangan i plantens vækst? Det og meget andet har vi diskuteret med professor Søren Husted fra Københavns Universitet. Her trækker vi nogle centrale pointer om mangan frem og kommer også med et nyt bud på afhjælpning af mangel.


Der er rigeligt med mangan i den danske jord, men mangan optræder på syv forskellige former i jorden, og kun en af dem er planteoptagelig. I praksis sker det ofte, at det planteoptagelige mangan bindes til humuspartikler på jorde med højt humusindhold eller oxideres til brunsten på almindelige mineraljorde. Oxidation til brunsten accelereres ved høje reaktionstal.

Derfor er kombinationen af løs jord, hvor der er ilt til stede til at oxidere mangan og højt reaktionstal, den direkte vej til manganmangel. Mangan er ikke mobilt i jorden, så det er afgørende for optagelsen, at der er mangan på optagelig form til stede i umiddelbar nærhed af rødderne. Dette er særligt vigtigt tidligt i afgrødens liv, når rodvæksten endnu ikke giver mulighed for at afsøge for næringsstoffer længere væk fra kernen.

 

Skjult mangel

Der vil optræde manganmangel i rigtig mange marker på et tidspunkt i vækstsæsonen, men ofte når man ikke at erkende det. Manganmangel kan være ret massiv, før der er synlige symptomer. Søren Husted udtrykker det således: ”Manganmangel er en skjult fjende, der optræder latent. Hvis du først har synlige symptomer, har du også massive tab”.

Den skjulte mangel illustreres i figur 1, hvor man kan se, at den konstatérbare mangel først optræder et stykke nede ad udbyttekurven. Manglen har med andre ord
kostet udbytte, længe før manglen kunne ses. 

imageu8gn.png

FIGUR 1 - Der er udbyttetab, før mangel bliver synlig. (Principskitse)

 

Afhjælpning og forebyggelse af mangel

Som nævnt vil der være økonomiske tab, hvis først manganmangel bliver synlig. Derfor gælder det om at forebygge mangel. Det har traditionelt været gjort ved udsprøjtning af manganprodukter, men de har den logiske begrænsning, at de først virker, når der er blade at sprøjte på. Desuden skal de helst udbringes i forbindelse
med andre sprøjteopgaver, hvis omkostningerne skal holdes nede.

I et tørt såbed kan manganmangel opstå allerede kort efter vækststart, og derfor vil det være optimalt at kunne igangsætte forebyggelsen allerede ved såning. Det kan gøres ved at skabe bedre betingelser for optagelse af mangan fra jorden. Som nævnt er tilgængeligheden meget tæt knyttet til reaktionstallet. Hvis man kan tildele mangan i et surt miljø, vil man både få sikkerhed for, at det tildelte mangan virker, og man vil få aktiveret mangan fra jordpuljen. Som mange ved, kan man skabe et surt miljø ved at bruge ammoniumholdige gødninger. Der dannes nemlig syre, når ammonium omdannes til nitrat i jorden, og når ammonium optages
i planter.

”Det er muligt at reducere pH omkring en gødningsstreng med 1,6 - 1,7 enheder ved placering af en ammoniumholdig gødning”, siger Søren Husted og fortsætter:
”Placering af mangan i forbindelse med en ammoniumholdig gødning er derfor en oplagt vej til imødegåelse af manganmangel. Herved får man også sikret, at der er optagelig mangan tæt ved plantens rødder, så de også har mulighed for at optage mangan, før de for alvor begynder at afsøge jorden for næringsstoffer gennem rodvækst”. 

 

Forebyg manganmangel med gødning

Siden foråret 2021 har Yara tilbudt YaraMila 21-3-10 PROMANGAN. Til sæson 2022 tilføjes et nyt medlem til YaraBela familien - YaraBela PROMANGAN, som er ideel til gyllegødede arealer. YaraBela PROMANGAN kan bruges som placeret gødning ved etablering af vårsæd og som første kvælstofgødskning i det tidlige forår i vintersæd.

Med PROMANGAN produkterne tildeles mangan sammen med ammonium og derved sikres optageligheden og frigivelsen fra jorden som beskrevet ovenfor. En anden fordel ved at tilføre mangan via gødningen er, at mangan, som optages via rødderne, transporteres op og ud i hele planten. Så længe der er gødning at optage, vil der være forsyning til nye blade i takt med væksten.

Tilføres mangan via bladgødskning, transporteres det ikke rundt i planten, når det først er optaget i bladene, hvorfor nye og usprøjtede blade ikke forsynes. Desuden vil
det være svært at opnå god effekt tidligt i væksten, da der ikke er ret meget bladmasse at behandle. Mangan i gødningen vil forebygge manganmangel fra tidlig vækststart og er et godt supplement til udsprøjtning af mangan lidt senere i vækstsæsonen.

 

Landmandens erfaringer

En af de landmænd, der har brugt YaraMila 21-3-10 PROMANGAN i 2021 er Steffen Mauritsen fra Ribe. Han har været meget glad for det nye ”våben” i kampen mod manganmangel og udtrykker det således: ”Vi har længe savnet at kunne gøre noget mere mod manganmangel på et tidligt tidspunkt i vækstsæsonen. Den mulighed har vi nu fået. YaraMila 21-3-10 PROMANGAN er en nem gødning at anvende med den kendte Yara kvalitet, og vi kan konstatere, at effekten som minimum svarer til en mangansprøjtning. Vi vil helt sikkert bruge YaraMila 21-3-10 PROMANGAN i kampen mod manganmangel fremover”.

 

Funktion og mobilitet i planten

Mangan har rigtig mange funktioner i planten og aktiverer blandt andet omkring 35 enzymer. En af de væsentlige funktioner er, at mangan spalter vand i fotosyntesen. Herved frigives energi til den videre proces med at omdanne sollys og CO2 til kulhydrater og plantevækst. Desuden er mangan helt essentielt i processen med at neutralisere de frie iltradikaler, der dannes i mange enzymprocesser. Mangan har dårlig mobilitet i planten. Derfor vil mangelsymptomer altid optræde på de yngre blade, da de ældre blade ikke kan levere mangan til de yngre, når betingelserne for mangel er til stede.

 

Podcast

Hør hele samtalen med Søren Husted her:

Listen to "Besøg hos Søren Husted på Københavns Universitet" on Spreaker.