Artikler
april 08, 2022

Klimaudfordringen kræver samarbejde og anvendelse af nye teknologier

Af: Jens Jakob Larsen, Kommerciel Direktør, Yara Danmark

Hos Yara er vi stærkt engagerede i udfordringen med at gøre produktionen og anvendelsen af vores produkter så skånsom overfor klima og miljø som muligt.


Jens Jakob Larsen
Jens Jakob Larsen

Med Atfarm til planlægning af positionsbestemt gødskning, har vi gjort det muligt for alle landmænd at anvende denne fantastiske teknologi til at forbedre næringsstofudnyttelsen og dermed reducere både klima- og miljøpåvirkningen.

Vi har desuden kastet os ud i opgaven med at forberede fødevareproducenterne på en fremtid, hvor gødning produceret på vedvarende energi vil vende op og ned på, hvordan man klimamæssigt ser på gødning som indsatsfaktor i produktionen af fødevarer og foder af høj kvalitet.

Ved at ændre energikilden til gødningsproduktion fra det fossile naturgas til bæredygtig strøm, kan vi i fremtiden levere grøn gødning, som har et 80-90 % lavere CO2-aftryk.

Vores løsninger til optimering af næringsstofudnyttelsen favner bredt. De nyeste produkter på vores pallette er biostimulanter, som afhjælper abiotisk stress og forbedrer planternes etablering og vækst. Vi demonsterer bl.a., at vi kan forbedre planternes optagelse af næringsstoffer ved at behandle afgrøden med biostimulanter.

En anden nyhed er vores YaraSuna BIO, som er organisk baserede gødningsprodukter, der kan placeres eller bredspredes som vores mineralgødninger, men er baseret på recirkulerede næringsstoffer.

Dette giver os mulighed for at tilbyde gødningsprodukter til økologiske landmænd, som har behov for supplerende næringsstoffer til f.eks. at give afgrøderne en sikker vækststart og sikre højere udbytter.

God læselyst!