Artikler
april 08, 2022

Opgradering af gødningsspredere til gradueret gødskning

Af: Jesper Juul Ulnitz, Yara

Nyere spredere er, uanset mærke, stort set alle klar til gradueret gødskning. Der skal måske blot låses op for nogle moduler på terminalen. Men hvad koster det at komme i gang, og hvordan griber man sagen an, hvis man har en lidt ældre spreder, der ikke umiddelbart er klar til gradueret gødskning og kilestyring? Vi har spurgt forskellige spredefabrikanter og repræsentanter for disse, hvordan en opgradering til gradueret gødskning kan udføres.


Opgradering af gødningsspredere
Opgradering af gødningsspredere

Amazone

• Licenser til Isobus moduler og GPS skal tilkøbes
• Kan betjenes via traktorens Isobus traktorterminal

Amazones gødningsspredere er hovedsagelig Isobus styret. De betjenes enten med Amatron 3 eller 4 traktorterminal, som begge håndterer GPS-signaler til sektionskontrol samt GPS-signal til variabel dosering. Disse Isobus moduler kræver blot indløsning af licenser, som koster hhv. 15.000-18.000 kr. til styring af kilestyring og sektionskontrol og 3.000-5.000 kr. for licens til gradueret gødskning.

Nogle spredere vil allerede være udstyret med sektionskontrol, hvor sprederen automatisk åbner og lukker for spredning i forlandet og derfor kun kræver GPS-licens til variabel tildeling. Det samme er tilfældet på bedrifter, hvor sektionskontrol og GPS-antenne allerede findes på sprøjten. Hvis man ikke allerede råder over en GPS-antenne, koster en sådan omkring 10.000 kr.

Har man i forvejen en traktor med Isobus traktorterminal, vil Amazone Isobus gødningsspreder kunne betjenes herfra. I denne situation er det traktorens Isobus terminal, altså den styrende redskabsterminal, der skal være låst op for håndtering af sektionskontrol samt variabel tildeling.

Amazone gødningsspreder udfører kilekontrollen ved, at der positionsbestemt lukkes for mængden af gødning individuelt til spredetallerknerne, samt at nedfaldspunktet justeres. De hydrauliske spredere ændrer endvidere også omdrejningerne individuelt på tallerknerne ved kilekørsel. Med PTO har gødningssprederen otte delbredder til hver side.

 

Bogballe

• Opgradering af kommunikationsmodul og GPS-antenne
• Ved behov for Isobus kræves licens

Gødningsspredere fra årgang 2009 og frem eller ældre spredere, der er opdateret med Calibrator Zurf, er allerede fysisk klar til at kunne graduere gødning. De skal blot opgraderes med et kommunikationsmodul og GPS-antenne.

Dette gøres via Navicom systemet, som er en kommunikationsboks, der styrer spredecomputeren via en Android tablet. Systemet koster 16.400 kr. og kræver ingen licenser eller årlige abonnementer.

Kilespredning klares ved arbejdsbredder op til 24 meter ved, at gødningsmængden reduceres ens på begge spredeskiver. Dette er umiddelbart muligt på alle gødningsspredere. Ved større arbejdsbredder anbefales det, at doseringen reguleres individuelt på spredeskiverne med Section Control Dynamic, så overlapningszonerne bliver optimeret.

Dette kræver en opgradering med ekstra aktuatorer, der styrer skoddet til udmadning af gødning individuelt til hver spredeskive. Systemet hedder Section Control Dynamic og koster omkring 20.000 kr. og kræver, at sprederen er forberedt til dette, hvilket ofte er tilfældet på spredere fra 2013 og frem til nu.

Hvis gødningssprederen styres via Isobus, er det nødvendigt med en licens til traktorens Isobus system til styring af hhv. sektionskontrol og gradueret tildeling. Hos de fleste traktorfabrikanter koster licensen typisk ca. 5.000 kr.

 

Bredal

• Licens til variabel tildeling tilkøbes
• Maskiner med kun et bånd kan opgraderes, dog ikke asymmetrisk kilestyring
• Dosering via mekanisk hjultræk kræver større ombygning

Hovedparten af Bredal maskiner, der bliver solgt i dag, er Isobus styrede og vil derfor nemt kunne opgraderes til at kunne sprede gødning gradueret.

Det kræver blot, at terminalen i traktoren er låst op til variabel tildeling. Licensen til gradueret tildeling i Müller terminalen, som Bredal tilbyder, koster ca. 6.700 kr.

Nyere F-maskiner er alle med Isobus, vejeceller og to bånd til dosering på den enkelte tallerken. På disse maskiner flyttes nedfaldspunktet også ved kilestyring, så både dosering, spredebillede og arbejdsbredde tilpasses kilen asymmetrisk på hver side af sprederen.

Disse F-maskiner har således allerede GPS-styret sektionskontrol, men kræver ofte en ekstra licens til variabel tildeling, hvis det ikke allerede er tilvalgt.

K-maskiner, der er maskiner med et bånd til frembringelse af gødningen, kan alle opgraderes til Isobus styring og dermed gradueret tildeling. På disse maskiner udføres kilespredning udelukkende ved at reducere doseringen i kilen. Dette gøres ens på begge sider af sprederen. Kilestyringen er således ikke asymmetrisk, men fungerer tilfredsstillende på arbejdsbredder op til 24 meter.

Hvis maskinen er med dosering via mekanisk hjultræk, kræves en større ombygning, hvor hjultrækket erstattes med en oliemotor og hydraulisk styret dosering samt en Isobus jobcomputer. Det koster rundt regnet 85.000 kr. Hvis maskinen i forvejen har styret dosering via LH500 computer, kræver det blot montering af en Isobus jobcomputer på sprederen til ca. 25.000 kr.

Er der tale om en ældre spreder med vejeceller, kræves der desuden nye vejeceller til Isobus. De koster ca. 22.000 kr.

Hvis man ikke har en terminal i traktoren, som kan håndtere Isobus sektionskontrol, kan der tilkøbes et komplet Müller sæt bestående af terminal, GPS-antenne og kabelsæt til ca. 35.000 kr. + licens til gradueret tildeling til ca. 6.700 kr.

 

Kverneland

• Isobus er inkluderet
• Elektronik er klar til eksternt signal
• Mulighed for Multirate opgradering

Kverneland Exacta TL gødningsspredere har siden 2009 været solgt med Isobus styring og mulighed for sektionskontrol samt gradueret tildeling. Arbejdsbredden i kilen styres ved at reducere gødningsmængden. Dette gøres i sektioner af fire meter.

Gødningssprederens elektronik er allerede forberedt til at kunne modtage signaler fra en ekstern enhed, såsom positionsbestemt gødningstildeling. Hvis denne funktion ikke allerede er tilgængelig på sprederne, handler det om at indløse licens, som koster ca. 4.500 kr.

Fra 2012 har alle Kverneland Geospread spredere allerede mulighed for at styre kilestyringen asymmetrisk på hver side af gødningsprederen. Dette gøres ved at reducere mængden, men også ved at flytte punktet, hvor gødningen ledes ud på spredevingen, så spredebilledet tilpasses præcist til kilen.

Når gødningen tildeles positionsbestemt, er der flere muligheder for, hvordan tildelingskortet tolkes. Normalt gøres dette ved, at den positionsbestemte mængde, svarende til hvor traktoren befinder sig, tildeles i hele arbejdsbredden.

Geospread maskinerne har mulighed for opgradering til Multirate, så værdierne i hele arbejdsbredden udregnes ud fra fire aflæsninger på hver side af traktoren og gradueres derefter i hhv. højre og venstre side. Denne opgraderingslicens koster 4.500 kr.

 

Rauch

• Kræver Isobus skærm eller anden ekstern skærm + licens
• Kilespredning er standard

Alle nyere Rauch spredere er Isobus kompatible, så sektionsafluk og variabel tildeling er kun et spørgsmål om oplåsning af software.

De ældre spredere fra Rauch er typisk ikke Isobus styrede. På disse maskiner kræver det en investering i en Isobus skærm og licens samt en GPS-antenne. En omkostning, der ligger på ca. 45.000 kr., afhængig af kvaliteten på GPS-antennen.

Alternativt kan man i visse tilfælde kombinere en ekstern skærm, f.eks. en Trimble eller Topcon skærm, måske fra et eksisterende autostyringsanlæg, som kan bruges. Så mangler man bare en licens og et kabel til en samlet omkostning på 7.500 kr. Hvis man ikke har en Trimble skærm eller kan finde en brugt, vil en opgradering koste ca. 30.000-35.000 kr.

Kilespredningen på de ældre Rauch maskiner foregår ved ens regulering af gødningsmængden på tallerknerne. Det foregår ved hjælp af en elmotor, som regulerer skoddets åbning til tallerknerne.

Dette er standard på maskinerne og vil ved en opgradering kunne styres positionsbestemt. De nyere maskiner har styring af både mængde samt kastelængde, hvor nedfaldspunktet på tallerknerne flyttes ved kilespredning.

Har man en hydraulisk maskine, som ikke er PTO-afhængig, vil kilespredningen endvidere også styres ved hjælp af individuelt omdrejningstal på tallerknerne.

 

Brugernes erfaring med opgradering

Vi har bedt nogle landmænd fortælle os, hvordan de har grebet en opgradering af deres spredere an.

 

”Jeg kan reducere efterafgrødearealet med 8-9 ha”

Søren Rasmussen, Bangsgård I/S ved Uldum kører med en Bogballe M2W fra 2014, som han har valgt at opgradere med navigation og gradueret image4nktt.png gødskning. ”Det er en god gødningsspreder, og den havde kilestyring i forvejen, så opgraderingen til gradueret gødskning bringer sprederen helt up to date”, siger Søren Rasmussen.

Ordningen om at kunne reducere behovet for efterafgrøder og en bedre udnyttelse af kvælstoffet giver nye muligheder på ejendommen, som har et efterafgrødekrav på 90 ha og et dyrket areal på 300 ha. Gradueret gødskning på vinterhvede og vinterraps vil reducere efterafgrødebehovet med 8-9 ha.

”Jeg forventer mig meget af kilestyringen og GPS-tildelingen. Vi er gået fra 16 til 20 meters arbejdsbredde, og på vores græsmarker, som er uden plejespor, vil GPSstyringen betyde, at gødningen spredes meget mere præcist”, siger Søren Rasmussen.

 

 

 

 

 

 

 

"Det vil give os noget tiltrængt frihed i sædskiftet"

imagexggrb.png

I Harridslev lidt nord for Randers ligger Nordvestgaard I/S, der drives af brødrene Henrik, René og Dan Kjær. Der er ca. 1200 ha i sædskiftet med korn, raps og frøgræs, som de primære afgrøder. Desuden er der 880 søer med levering af 25.000 slagtesvin og supplerende salg af 30 kg grise på ejendommen.

Brødrene Kjær har valgt at opgradere deres Bredal gødningsspreder, så den kan udføre gradueret gødning.

”Vi er pålagt 40 % efterafgrøder i sædskiftet, svarende til 350-400 ha. Vi regner med at kunne erstatte ca. 90 ha efterafgrøder med præcisionsjordbrug, da vi har tænkt os at graduere på ca. 1000 ha korn og raps. Det vil give os noget tiltrængt frihed i sædskiftet.

Vi vil lave individuelle tilrettelser af gradueringskort på hver mark, da vi har den holdning, at det skal gøres ordentligt. I øvrigt har vi gradueret manuelt i flere år og haft god effekt af det - så vi er klar”, siger Henrik Kjær.

Hvordan selve opgraderingen af sprederen kommer til at foregå, og hvad den vil koste, er selvfølgelig blevet undersøgt og kommet på plads i god tid før vækstsæsonen. I samme ombæring er der vejet for og imod med de kompromisser en opgradering medfører i forhold til at købe en helt ny spreder.

”Vi har en nyere Bredal K105 fra 2016, som vi er glade for, så vi ser ingen grund til at købe ny og har slet ikke spurgt på en ny spreder. Opgraderingen af sprederen består i en styringsboks, der skal bygges på. Det vil koste ca. 30.000 kr.

Sprederen har kun et bånd, da vi også bruger den til kalk og grus m.m., så mængden og arbejdsbredden reduceres ens på begge sider af sprederen, når der køres i kiler”, fortæller René Kjær.