Artikler
april 14, 2023

Biostimulant med merudbytter i landsforsøgene

Af: Jens Bach Andersen

Der er blevet skrevet og fortalt meget om biostimulanter gennem de senere år. Efter et par år med forsøg og demoer og markedsføring i mindre skala har vi opnået robuste forsøgsresultater og stor viden om YaraVita OPTITRAC under danske forhold.


Biostimulanter i foråret

Vi tilbyder nu biostimulanten YaraVita OPTITRAC til bred anvendelse gennem DLA gruppen og i vores webshopNedenfor kan du læse mere uddybende om effekter og anvendelse. 

 

Merudbytter og mindre manganmangel i vinterbyg i danske landsforsøg i 2022

 

YaraVita OPTITRAC indgik bl.a. i et landsforsøg vinterbyg, hvor en behandling med 3 x 2 l/ha medførte merudbytte på op til 8,5 hkg/ha i enkeltforsøg og 3,4 hkg/ha i gennemsnit af forsøg. Resultaterne ses i figur 1 og 2.   

I forsøgene blev der også vurderet manganmangel med PEU-testeren. I forsøget med det højeste merudbytte måltes der udbredt manganmangel i det ubehandlede led, mens behandlingen med YaraVita OPTITRAC forebyggede manganmangel effektivt. Selvom YaraVita OPTITRAC slet ikke indeholder mangan, styrker produktet afgrødens vitalitet så meget, at den bliver i stand til at imødegå manganmangel effektivt, jf figur 3.  

Det er netop den store styrke ved YaraVita OPTITRAC. Planterne bliver langt bedre i stand til at imødegå stressfaktorer som næringsmangel, frost, tørke og høj metabolisk aktivitet.  

image1hpzb.png
Figur 1: Behandling med 3 x 2 l YaraVita OPTITRAC/ha gav 8,5 hkg merudbytte/ha i enkeltforsøg i 2022. Resultatet er statistisk sikkert.  

 

imageswzz.png
Figur 2: Behandling med 3 x 2 l YaraVita OPTITRAC/ha gav 3,4 hkg merudbytte/ha som gennemsnit af 3 landsforsøg i 2022. 

 

imaged0mvd.png
Figur 3: Måling af manganmangel efter behandling med YaraVita OPTITRAC. Målingen er foretaget med mangantester, hvor plantens manganstatus udtrykkes ved PEU værdi. Ved værdier under 80 har planten alvorlig manganmangel. Det ses at den ubehandlede parcel fik alvorlig manganmangel, hvilket blev forbygget ved behandlingen med YaraVita OPTITRAC. 

 

Fine resultater i landsforsøg i kartofler i 2022

 

YaraVita OPTITRAC blev også afprøvet i en landsforsøgsserie i stivelseskartofler 2022. I serien indgik ud over YaraVita OPTITRAC en række forskellige bladgødningsmidler – herunder også Yaras mikronæringsblanding til kartofler YaraVita KOMBIPHOS, der blev afprøvet i to strategier.  

Både YaraVita OPTITRAC og YaraVita KOMBIPHOS gav store merudbytter i disse forsøg. Landsforsøgene i 2022 viser, at der blev opnået svarende til 2.000-2.500 kr. netto. Der er således solid dokumentation for produkternes virkning – ikke blot i demoer, men også i de officielle landsforsøg. Resultaterne ses i figur 4.   

 

imagee2afn.png
Figur 4. Resultater fra landsforsøg i 2022. Når omkostninger til midlerne er trukket fra, ydede de to YaraVita KOMBIPHOS strategier hhv. 2.100 kr./ha og 2.200 kr./ha netto, mens YaraVita OPTITRAC ydede 2.500 kr./ha netto. Stivelse afregnet til 3,75 kr./kg. 

 

YaraVita OPTITRAC baggrund og anvendelse 

 

Grundtanken bag biostimulanter som YaraVita OPTITRAC er at øge afgrødernes tolerance overfor stresspåvirkninger. Det sker ved at udnytte den naturlige robusthed, som råmaterialet bag biostimulanten har, og overføre den til kulturplanten. Eksempelvis er den kemiske sammensætning af algeekstrakter et udtryk for det klima, algerne har levet i. De er robuste overfor saltstress, skiftende lysindstråling og for nogle af produkternes vedkommende også overfor skiftende udtørring og oversvømmelse. Planten ascophyllum nodosum (grisetang) lever på kanten af tidevandet og er derfor tilpasset de ekstreme forhold, det giver med skiftevis udtørring og oversvømmelse. De ekstreme livsvilkår resulterer i en kemisk sammensætning, der er ganske forskellig fra kulturplanternes. Ved ekstraktion af ascophyllum nodosum får man formuleret en del af stofferne og dermed egenskaberne ind i et produkt, der kan udnyttes af kulturplanter. Herved kan robustheden overføres, og kulturplanterne får forbedret nogle egenskaber, der før var udbyttebegrænsende.  

YaraVita OPTITRAC er netop en flydende biostimulant baseret på ekstrakter fra algen Ascophyllum nodosum. Den er udviklet til at gøre planten mere robust i stress-situationer (fx ved kulde og tørke) og hjælpe planten i perioder med høj metabolisk aktivitet. Høj metabolisk aktivitet indtræder typisk i afgrødernes strækningsvækst og frem mod blomstring. Fra målinger i kvælstofbarometeret ved vi, at det daglige kvælstofoptag i denne periode kan være på over 5 kg N/ha. Vi anbefaler YaraVita OPTITRAC anvendt forebyggende - det vil sige før afgrøden kommer i en periode med risiko for stress. Der anvendes 1-2 liter pr hektar fra begyndende strækning eller udsigt til tørke, og behandlingen gentages efter 10-14 dage.