Artikler
marts 22, 2023

YaraVita OPTITRAC – en hjælp til stressede afgrøder

Af: Jens Bach Andersen

YaraVita OPTITRAC er en flydende biostimulant baseret på ekstrakter fra algen Ascophyllum nodosum. Den er udviklet til at gøre planten mere robust i stress-situationer (fx ved kulde og tørke) og hjælpe planten i perioder med høj metabolisk aktivitet.


YaraVita OPTITRAC
YaraVita OPTITRAC

YaraVita OPTITRAC er en flydende biostimulant baseret på ekstrakter fra algen Ascophyllum nodosum. Den er udviklet til at gøre planten mere robust i stress-situationer (fx ved kulde og tørke) og hjælpe planten i perioder med høj metabolisk aktivitet. Høj metabolisk aktivitet er netop det vi ser lige nu, hvor vejret skifter til rigtigt forårsvejr efter en lang periode med kulde. Vi anbefaler YaraVita OPTITRAC anvendt forebyggende - det vil sige før afgrøden kommer i en periode med risiko for stress. Der anvendes 1-2 liter pr hektar og behandlingen gentages efter 10-14 dage. YaraVita OPTITRAC viste sit værd i danske landsforsøg i vinterbyg sidste år, hvor der i gennemsnit over 3 forsøg blev høstet merudbytter på 3,4 hkg for en strategi med 3 x 2 L/ha, jf figur 10. I det mest udsatte forsøg var merudbyttet på 8,5 hkg/ha.

Desuden var YaraVita OPTITRAC i stand til effektivt at forebygge manganmangel – selvom produktet ikke indeholder mangan. Det kom til udtryk i målinger med mangantester, hvor det behandlede led lå markant over det ubehandlede og ikke fik manganmangel. Årsagen hertil er, at man ved at gøre planten mere robust også har øget dens evne til at optage mangan fra jorden. Målingerne ses i figur 11.  

 

image79e9.png
Figur 10: Behandling med 3 x 2 L YaraVita OPTITRAC/ha udløste et merudbytte på 3,4 hkg/ha i gennemsnit over 3 forsøg. Det højest opnåede merudbytte var 8m,5 hkg/ha. Fra Landsforsøg 070162222. 

 

imageov6ue.png
Figur 11: Ved målinger i marts og april var der langt mindre manganmangel efter behandling med YaraVita OPTITRAC. Fra Landsforsøg 070162222-003.