Eksterne artikler

Her på siden finder du et udklip af de artikler vi har bragt eller hvor vi er nævnt i de danske landbrugsmedier.

Hvordan rammer man N-optimum?

Normalt vil man for at ramme N-optimum i den enkelte mark tage højde for forfrugt, jordtype, kendskab til jordens mineraliseringspotentiale og en udbytte forventning. Dette kan man gøre inden sæsonen, men da man ikke kan tage hensyn til den variation i behovet der er fra sæson til sæson kommer man oftest ikke tæt nok på optimum. Læs artiklen her.

 

Strategi hvis man anvender Yara N-Sensor

Det er velkendt at en tidlig tildeling med en relativ stor mængde N kan give problemer med lejesæd senere på sæsonen. Når vi anvender sensoren flytter vi rundt på kvælstoffet indenfor marken på en måde, som har vist sig at reducere problemer med lejesæd markant. Læs artiklen her.

 

Samsåning af gødning og såsæd betaler sig oftest

Trods praktiske implikationer med samsåning af gødning og såsæd er praktikere generelt ikke i tvivl om, at det er vejen fremad for højere udbytter i vårbyg. Læs mere her.
Bragt i Effektivt Landbrug, maj 2017.

 

Scanner marken og regulerer kvælstoftildelingen

Yara N-Sensor er til montering på traktortaget er igen blevet ret interessant efter nye gødningsregler er trådt i kraft. Læs artiklen her.
Bragt i Maskinbladet, maj 2017.

 

Brug mobiltelefonen til måling af kvælstof

Yara ImageIT er en digital løsning, der gør det muligt at bestemme kvælstofoptaget i afgrøden og ud fra dette optimere kvælstoftilførslen i marken.Læs artiklen her.
Bragt i Effektivt Landbrug, februar 2017.

 

Få det optimale ud af de højere kvælstofkvoter

Med sensorteknologi kan vi vurdere behovet og tildele kvælstof varieret over større eller mindre dele af marken. Læs artiklen her.
Bragt i Agrologisk, januar 2017.

 

Delt gødskning øger udbyttet i vårbyg - Yara N-Tester

Ved at dele gødningen i vårbyg og udføre den sidste gødningstildeling senere i vækstsæsonen, er det i langt højere grad muligt at udføre en kvælstofgødskning tæt på optimum. Læs mere her.
Bragt i Effektivt Landbrug, december 2016.