Forbedring af udbyttet i kartofler

De to vigtigste punkter for udbyttet i kartofler er antallet af knolde pr. plante samt knoldstørrelse og vægt. Forbedret udbytte opnåes ved et optimalt antal knolde, at bibeholde en grøn bladmasse og forbedre størrelse og vægt. Et afbalanceret næringsprogram indeholdende alle de nødvendige mikro- og makronæringsstoffer er afgørende for at opnå det maksimale udbytte.

Næringsstoffers påvirkning på udbyttet

Kalium og kvælstof er de to næringsstoffer, der kræves i størst mængde af for at opnå et højt kartoffeludbytte. Derudover kræver kartofler også fosfor, calcium og magnesium, men i mindre mængder.

Det største behov for kalium og kvælstof er ved tidlig forårsvækst. For at undgå at begrænse udbyttet, er det vigtigt at de korrekte mængder er tilgængelige.

Kalium er især vigtigt for at opnå et højt udbytte, men også for at beskytte kartoffelknoldene. "Luksus" optag af kalium er normalt i kartofler. Kvælstof er vigtigt for blad- og knoldvækst. Fosfat er også vigtigt i relativt store mængder, især ved den tidlige vækst, for at hjælpe til hurtigere rod- og knoldvækst.

Optagelse af mikronæringsstoffer i kartofler

Selvom behovet for mikronæringsstoffer er meget mindre for kartofler, er den rette balance stadig vigtig for kvaliteten af udbyttet.

En afbalanceret næringsstof strategi er vigtig og selvom de nødvendige mængder er meget lave, har mikronæringsstofferne stadig en stor effekt på høje udbytter. De vigtigste mikronæringsstoffer for kartofler er bor, kobber, mangan og zink.