Forbedring af knoldstørrelsen i kartofler

Knoldstørrelse og ensartethed er vigtigt på alle markeder, hvad enten kartoflerne skal bruges til friske kartofler, læggekartofler eller til viderefremstilling. Alt som landmanden kan gøre for at forlænge bladmassens levetid vil forbedre den gennemsnitlige knoldstørrelse.

Næringsstoffernes påvirkning af knoldstørrelsen

Den rette balance af næringsstoffer er vigtig for at forbedre knoldstørrelsen. Kvælstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium og mangan har alle vist sig at have en effekt på kartoflernes størrelse.

Kvælstof

Kvælstof er vigtigt for væksten og vil hjælpe til højere udbytter. Kvælstof er i overvejende grad nødvendigt under bladudviklingen og senere også for knoldenes vækst og størrelse, hvor det hjælper til at opnå en optimal fotosyntese i bladene. Kvælstof anvendt i et tidligt udviklingsstadie vil hjælpe til selve størrelsen på bladmassen og senere i vækstsæsonen vil kvælstof hjælpe til at bibeholde en grøn bladmasse og maksimere udbyttet.   Det er dog vigtigt at skabe en balance i anvendelsen af kvælstof, da for store mængder i de tidlige vækststadier kan føre til overdreven bladvækst, på bekostning på af knoldvækst. Ved de sene vækststadier kan overdreven brug føre til at planten fortsætter sin vækst, eller udvikler for mange overdimensionerede kartofler, som er i større fare for skimmelangreb. Det skal dog nævnes at man i tørre, varme klimaer, hvor det potentielle udbytte ikke er opnået, kan tilføre ekstra kvælstof og dermed forlænge væksten og optimere udbyttet.

Det er altså tydeligt at den rette mængde, samt den rette timing i anvendelsen af kvælstof er vigtig for kartoffeludbyttet, størrelsen og kvaliteten.

I denne serie af forsøg fra England, demonstreres effekten af øget kvælstof tilførsel på knoldstørrelse og dermed det afsluttende udbytte.

Kvælstofformen er også vigtig. En balance med ammonium og nitrat er bedst ved plantning, men en for stor andel af ammonium-kvælstof er en ulempe, da ammonium reducerer pH i rodzonen, hvilket kan føre til Rhizoctonia. Under knoldudviklingen og frem til knoldvækst har nitrat-kvælstof nogle klare fordele og er at foretrække.

Fosfor

Bladgødskning med fosfor, som anvendes efter knoldudvikling, forbedrer knoldstørrelse og forbedrer dermed også knoldudbyttet. Bladgødskning er dog ikke en erstatning for placeringsgødskning og uden tilfredsstillende mængder fosfor i jorden, vil den tidlige vækst ikke være optimal.

I disse forsøg fra England ses en konsekvent forbedring af udbyttet ved anvendelse af bladgødskning med fosfor i forbindelse med knoldudvikling. Dette resulterer i forbedret knoldstørrelse og dermed et bedre slutresultat.

Kalium

Kartoffelplanter optager store mængder kalium gennem hele vækstsæsonen, hvorfor forsyningen af kalium derfor er kritisk for høje udbytter.

I fem forsøg over tre år på kaliumrige vulkanske jorde har tilførsel af  120kg K2O/ha (100 kg K/ha) forbedret det gennemsnitlige udbytte med 10t/ha.

Magnesium

Magnesium er nødvendigt ved knoldvækst og hvis tilgængeligheden er for lav, vil det gå ud over både knoldstørrelse og udbytte.  

Jorder med høj magnesiummangel kan reducere udbyttet med op til 15%. I sådanne tilfælde har regelmæssig anvendelse af magnesium vist sig at forbedre udbyttet med 1-10 %, i forskellige forsøg.  

Optagelse af magnesium afhænger af balancen af andre kationer, især kalium. Høje koncentrationer af kalium i jorden kan forårsage magnesiummangel. Tilfredsstillende mængder af magnesium kan nogle gange være til stede i jorden, men ved tørre jordforhold kan optagelse være begrænset. I begge tilfælde kan bladgødskning med magnesium have en effektiv effekt.

Andre faktorer som påvirker knoldstørrelsen

Knoldstørrelsen kan manipuleres ved at:

  • Sætte kartoflerne så tidligt som muligt for at forlænge vækstsæsonen i de områder hvor timer med dagslys er begrænsede
  • Sætte kartofler der er fysiologisk aldrede og dermed fremspirer hurtigere
  • Sætte kartoflerne ved optimale jordtemperature for at sikre hurtig fremkomst
  • Benytte vanding, næringsstoffer og plantebeskyttelse, der sikrer en optimal bladmasse og ubegrænset knoldvækst
  • Tørring på det rette stadie for at møde markedskravene