Forbedring af antallet af knolde i kartofler

Antallet af knolde på hver kartoffelplante er både afhængigt af selve dyrkningen og behandlingen, men også af sorten. Et stort antal knolde pr. hektar vil hovedsageligt give små kartofler, som bruges til konserves, salater eller sættekartofler. Omvendt giver et lavt antal knolde pr. hektar som regel store kartofler, da disse bedre kan udnytte plantens energi og ressourcer. De store kartofler er ideelle som friske spise kartofler eller til brug som fabrikskartofler.

Næringstoffernes påvirkning af antallet af knolde

Den korrekte næringsbalance er afgørende for knoldantallet. Fosfor, kalium og calcium har alle vist sig at have en effekt på antallet af knolde.

Fosfor

Selvom kartofler er meget modtagelige overfor tilført fosfor, er det svært at definere den optimale mængde, da dette vil afhænge af jordtype og jordanalyser. De steder hvor jorden ikke indeholder tilstrækkelige mængder fosfor, kan bladgødskning være med til at sikre omgående tilgængelighed.

Forsøg fra Skotland, der viser effekten af bladgødskning på antallet af knolde. 

Anvendelse lige før knoldudviklingen forbedrer antallet af knolde.

Da fosfor er relativt immobilt i jorden, er det vigtigt at gødning placeres tæt på knoldene.  Placering af gødning fungerer oftest bedre end bredspredt gødning, især på jorder med tendens til fastlåsning af fosfor.

Denne graf viser den påvirkning jordens reaktionstal (pH) har på tilgængeligheden af fosfor, grundet udfældning af calcium ved høj pH og ved binding af jern og aluminium ved lav pH.

Kalium

Kalium kan påvirke antallet af knolde som udvikles. Desuden har formen på kalium også stor betydning for antal af knolde og udbytte. 

Forsøg fra England, som viser effekten i antallet af knolde som følge af hvilken form for kalium der anvendes i gødskningen.

Andre faktorer som påvirker antallet af knolde

Antallet af knolde kan manipuleres ved at:

  • Tilpasse sortsvalget efter udbyttemålet
  • Sikre optimale betingelser for knoldudvikling (undgå tørke eller jordpakning)
  • Vanding for at bibeholde et godt vækstmiljø
  • Fysiologisk aldring af sættekartofler så de producerer det ønskede antal skud pr. knold
  • Opnå den korrekte afstand mellem kartoflerne, så de kan udvikle sig og får det maksimale antal stængler pr. kvadrat meter
  • Benytte plantebeskyttelse, herunder ukrudtsmidler og fungisider.