Plan

Crops are not much different to human beings; everyone with a different DNA and different needs. In Yara we have more than 100 years of experience finding and nurturing different crops and their needs. No matter if we talk about wheat, grassland or potatoes. Get our advice and find the optimal nurtrition plan and N-Management strategy for your crops.

Fertilizer recommendations

Fertilizer recommendations

Yaras gødningsforslag kan hjælpe dine afgrøder til at opnå den optimale vækst og give dig inspiration til at optimere din gødningsplan. Her finder du en samlet oversigt over vores gødningsforslag. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere..

Choosing the right fertilizer strategy

Choosing the right fertilizer strategy

Kvælstofkvoterne til de enkelte afgrøder er nu som gennemsnit på økonomisk optimum. Dette er dog kun et gennemsnit. Variationen i kvælstofbehov mellem ejendomme, marker og endda inden for marker er stor. Derfor kræver de nye kvælstofnormer at landmænd og konsulenter tilpasser kvælstofmængden i de enkelte marker bedre efter behovet. Dette kan man kun gøre, ved at tage stilling til det endelige behov når en del af vækstsæsonen er gået. 

Læs mere..

Are you interested in more information?