Status i hveden

Der er efterhånden kommet god vækst i hveden over det meste af landet, men der er stor forskel på udviklingstrinnet. I de mest udviklede marker er buskningen afsluttet og strækningen begyndt. Dermed er det på tide at overveje 2. gødningstildeling.

Dato for artikel: 08-04-2020

På baggrund af flere års forsøg,  anbefales det at der omkring stadie 30-31 - ca. 1. maj - er 150 kg N/ha til rådighed. Anden gødningstildeling kan med fordel bestå af NPK-gødning – især i år hvor mineraliseringen af næringsstoffer fra jorden har været lav. Endvidere er det vigtigt i år at sikre svovlforsyningen, idet svovl lige som kvælstof kan udvaskes ved overskudsnedbør.

I nedenstående forslag til gødningsplan kan du se forskellige strategier, der lever op til dette. I forslagene nedenfor er 2. tildeling placeret sidt i april, men mange steder vil det være for sent i år. Eventuel gylle som 2. tildeling skal gerne være kørt ud nu, men ellers bør det ske snarest muligt – naturligvis under hensyntagen til helligdage og med godt gyllevejr for øje.

Tabel 1: Gødningsforslag vinterhvede efter korn, JB 5-6. Middelhøje tal for P og K

Gødningsforslag
*Kvælstofnorm for vinterhvede på JB 5-6 (Landbrugsstyrelsen 2019/20) før N-prognose. En eventuel positiv kvælstofprognose i 2020 tillægges første tildeling. **Sidste tildeling kan med fordel tilpasses efter måling med Yara N-Tester **Gylle svarende til 1,4 DE efter de gamle regler (fra slagtesvin, beregnet ud fra 100 kg N/DE. 75% nyttevirkning. 90% nyttevirkning af P og K).

 

Mikronæring

Mange har givest hveden mangan i det tidlige forår, men mangan er ikke det eneste mikronæringsstof, der er vigtigt i hvede. Når afgrøden er i afsluttende buskning eller begyndende strækning, er det tid til de mere brede mikronæringløsninger. Til kornafgrøderne har Yara udviklet YaraVita GRAMITREL, der er kendetegnet ved at højt indhold af mangan, kobber og zink. Behovet for disse tre mikronæringsstoffer er relativt højt i korn, og mangler er hyppige, hvilket ses i figur 2. Her er analyser fra 1981 repræsentative, danske planteprøver samlet, og i næsten 80 % af disse manglede mindst et af de tre næringsstoffer, mens halvdelen af prøverne udviste mangel på to eller alle tre næringsstoffer. Med YaraVita GRAMITREL laver du en målrettet afdækning mod mangel af netop disse tre mikronæringsstoffer. YaraVita GRAMITREL er bredt blandbar med gængse plantebeskyttelsesmidler, og på tankmix.com ligger en række blandetest, som giver mulighed for at kontrollere blandbarheden med enkeltmidler. Det er væsentligt, at kunne blande sin mikronæring med planteværn, så man kan udnytte de i forvejen planlagte kørsler, og så man kan komme ud flere gange i sæsonen. Mikronæringsstofferne har nemlig dårlig mobilitet i planten og bør derfor tildeles af flere omgange, så de nye skud altid er forsynet. I praksis anbefaler vi, at man giver 1 liter YaraVita GRAMITREL 2-3 gange i løbet af foråret. Så er det teoretiske behov for alle tre mikronæringsstoffer dækket ind via bladene, og man er ude over problemer med manglende indhold eller optagelighed fra jorden. 

Mikronæringsmangler i hvede

Figur 2. Sammenfatning af 1981 planteanalysers resultater år 2015

 

YaraVita Gramitrel forhandles af udvalgte grovvareselskaber i det danske marked. Du kan få et direkte tilbud her.