Giv hveden et fosforboost med Yara Vita Kombiphos

Nu er foråret ved at være over os, og der er vækst i alle vintersædsmarker. Men der er stor forskel på væksten, og især mange hvedemarker står og hænger og vil ikke rigtigt i gang; heller ikke selvom man har været ude med den første tildeling af handelsgødning. Det er et tilbagevendende problem, som vi møder i større eller mindre grad hvert forår, men i år er det mere udbredt, da jorden er vandmættet og dermed kold. Det betyder dårlig mobilitet og tilgængelighed af flere næringsstoffer – især fosfor, og derfor bør vi fokusere på vinterkornets fosforforsyning her i det tidlige forår.

Artikel af Jens Bach Andersen, 20-03-2020.

Fosfor kan være vanskeligt at optage fra jorden

Fosfors dårlige mobilitet i jorden rammer dobbelt, da fosfor er helt afgørende for rodvæksten. Så samtidig med, at fosfor ikke mobiliseres og bevæger sig hen til roden, står rødderne stille og kan ikke gro sig hen til fosforet. Fosfors indvirkning på rodvækst er illustreret i figur 1, der viser hvordan majsrødder udvikler sig hhv. med og uden 10 L kombiphos pr. hektar tildelt til bladene.

forsøg - fosfor majs

Figur 1. Majsrødders udvikling 15 dage

efter tildeling af 10 L kombiphos/ha til bladene (højre)


Giv fosforboost til bladene

Fra Yaras side mener vi, at det kan være rigtigt gavnligt at supplere fosfor i handelsgødning med et tilskud til bladende. Bladgødskning med fosfor vinder generelt mere indpas, men der er ikke udført ret mange forsøg med det under danske forhold. Vore tyske kolleger har til gengæld arbejdet med det i flere år - og ofte med store merudbytter og klare visuelle forskelle til følge. Et eksempel herpå ses i figur 2.

Fosfor til hvede
Figur 2: Merudbytte med 5 L/ha kombiphos i st. 25/27, Prignitz, Tyskland 2013.

 

Kombiphos – det oplagte valg

Yara Vita Kombiphos er det oplagte valg til bladgødskning med fosfor. Kombiphos har markedets højeste koncentration med 192 g P/l og er derfor drøj og prisbillig i brug. Desuden er det formuleret på basis af fosforsyre og tilsat adjuvants (spredeklæbemiddel). Denne formulering ligger i tråd med undersøgelser fra Københavns Universitet, der blev præsenteret på Seges i december 2019. Undersøgelserne viste, at der er forskel på, hvor godt planter kan optage fosfor via bladene, alt efter hvilken fosforkilde man bruger, og hvilke adjuvants man tilsætter. Her var optageligheden af produkter baseret på fosforsyre høj, og tilsætning af adjuvants øgede optageligheden.

YaraVita Kombiphos har således en formulering, der sikrer bedst mulig optagelse i planterne. Produktet er blandbart med flere pesticider, men vi anbefaler altid at man tjekker tankmix.com og eventuelt laver en prøveblanding før man blander i sprøjtetanken. Kombiphos forhandles af DLA gruppen.

Se forhandlerliste og få et direkte tilbud her

Hvis du vil vide mere om kombiphos og dine muligheder for bladgødskning med fosfor er du velkommen til at kontakte os.