Manganmangel bliver gjort værre af

  • Humus jorde
  • Sandede jorde
  • Højt reaktionstal
  • Kulde, våde perioder
  • Lette og luftige jorde

Mangan er vigtigt for

  • Bedre afgrødeetablering
  • Forbedret modstandkraft mod sygdomme og vinterfasthed samt forbedret buskning
  • Højere kernekvalitet