Forbedring af rumvægten i havre

Rumvægt måles i kg/hektoliter og er en indikator for kornets densitet. Mange markeder kræver at havren opfylder en minimum rumvægt for at kunne anvende kornet.

Rumvægten afhænger mest af kornsorten, men kan også påvirkes af dårlig afgrødenæring og forkert gødskning.

Kvælstof

Overforsyning med kvælstof kan være medvirkende til lejesæd, hvilket kan fører til spiring i akset og en væsenkvalitetsforringelse som en konsekvens heraf fører til en lavere rumvægt. Varieret anvendelse af kvælstof med de optimale mængder over hele marken, kan hjælpe med at skabe en mere homogen afgrøde.

Kalium

Kalium forøger tykkelsen og styrken af strået og dermed også forsvarsevnen mod lejesæd. Brug af kalium i foråret sikrer samtidig en god plantestruktur, som er mindre udsat overfor at vælte.

Mug og Toksiner

I meget regnfulde sæsoner er havre følsom over for mug og de toksiner. Mug og toksiner er skadelige for både mennesker og dyr og det maksimale tilladte indhold i afgrøderne er defineret gennem EU regler. Mug kan undgås ved god afgrøderotation, tørring umiddelbart efter høst, brug af sygdomsfri sæd af høj kvalitet, såsæds behandling og valg af specifikke sorter.