Molybdæn mangel bliver gjort værre af

  • Jorde med lavt reaktionstal
  • Jorde med lavt indhold af organisk materiale

Molybdæn er vigtigt for

  • Effektiv udnyttelse af nitrat og fosforomsætningen
  • Lavt behov i kornarterne